Over Chinese vrouwen in Nederland

小DSCF9439

Een jonge studente die goed nadenkt heeft de volgende vragen aan Lulu gesteld en zie Lulu’s antwoord erop:

V: In hoeverre heeft de opvoeding iemand in de situatie van mijn moeder naar uw idee invloed op haar kinderen?

A: Heel sterke invloed. In de positieve en in de negatieve zin.

V: Wat zijn volgens u de grootste cultuurverschillen tussen Nederland en China?

A: De manier waarop mensen met elkaar communiceren. Chinezen zijn indirecter en men moet vaak gissen naar de bedoeling.

V. Hoe staat de Chinese cultuur tegenover emigreren naar Europa?

A: De Chinese cultuur heeft sowieso in de loop der jaren veel sympathie van Europeanen gekregen.

V. Wat zijn de grootste cultuurverschillen tussen het platteland van China en de stad?

A: Levensstandaard.

V. Wat zijn de Chinese invloeden die vaak in de Nederlandse cultuur nog doorschemeren bij Chinese vrouwen die langere tijd in Nederland wonen? (is daar iets van een soort patroon in te vinden)

A: Chinese vrouwen hier werken vaak harder dan de autochtonen omdat ze in China ook hard moesten werken – een gewoonte geworden.

屏幕快照 2013-04-11 10.01.46 PM

Koop of download boeken van Lulu Wang vanaf 3,99 euro >>> >>

Lulu Wang interviewt voor de Chinese media gepensioeneerde NL politieman nav de dood van een 29-jarige tijdens arrestatie in China: in het invloedrijke blad 世界知识 (Word Affairs, CH) en op haar bekender geworden Wechatplatform CH微信公众平台 ‘小猫儿苏黎‘

Artikel in Shijie Zhishi《世界知识》 (World Affairs), mei 2016, om het te lezen, druk aub op de Chinese letters >>> >>

1. Zie het artikel zelf, 3 blz. in totaal
123

2. Zie het artikel op Lulu’s bekender geworden Wechatplatform 王露露的微信公众平台’小猫儿苏黎‘ >>> >>, die dagelijks door duizenden Chinezen bezocht wordt voor Lulu’s nieuwste artikel.

Lulu schrijft: het algemene wetsbesef in Nederland heeft te danken aan de inspanningen van zowel de politie als de burgers. Dat is tevens het resultaat van de onvermoeibare communicatie tussen de politie en de burgers.

Foto het in het artikel: Lulu en haar Facebookvriend, gepensioeneerde politieman Jacques Smeets en zijn vrouw. Smeets heeft verschillende boeiende boeken over zijn vak geschreven. Een ervan is getiteld De Blauwe diender , dat o.a. bovengenoemde onderwerp middels waargebeurde verhalen en voor de burgers toegankelijke taal onder woorden heeft gebracht.

Boek_DBD_145x218

屏幕快照 2013-04-11 10.01.46 PM

Koop of download boeken van Lulu Wang vanaf 3,99 euro >>> >>