Zon en zij, gedicht geschreven en voorgedragen door Lulu Wang

Toelichting over de voordracht

Zwijgende zon

De zon heeft geen mensenstem. Wij praten met hem via ons gevoel. Zodra ons hart vibreert met de zonnestralen, horen wij wat hij tegen ons zegt en hij weet ook precies wat wij bedoelen. Het gesprek hierdoor ontstaan, is niet alleen glashelder maar ook zaligmakend. Chinezen hebben er een woord voor: Tianlai (天籁,hemelmuziek).

In de gedichtenvideo ‘Zon en zij’ heb ik ervoor gekozen om de zon in stilte te laten spreken. Ons huidige tijdperk is doordrenkt met geluiden en sommigen hebben de radio de hele dag aan.
Wij zijn niet meer gewend aan klankloosheid en worden weleens onrustig of bang als er een lange stilte valt. Zo wordt er muziek gedraaid in liften, wachtkamers en winkels. Begrijpelijk, zodra onze ogen en oren niet bezig gehouden worden door geluiden of beelden, zijn wij genoodzaakt om naar binnen te keren. Onze hartstem is te vaak ondergesneeuwd door afleidingen van buitenaf om niet de kans te grijpen om honderduit aan ons te vertellen. Wij worden dan overrompeld door een waterval van woorden, waartussen heel wat waarheden als een kudde koeien zitten die wij liever niet willen aanhoren of onder ogen willen zien.

Lawaai is schadelijk voor ons gehoor maar stilte spant de kroon. Het kan ons op de kast jagen maar ook… naar de zevende hemel voeren. De zwijgende zon in mijn gedichtenvideo nodigt ons uit om tezamen een gaatje te boren door de stille muren en via het gaatje te genieten van de hemelmuziek. Een muziek van akkoorden en harmonieën tussen het zwingende zonlicht en ons zingende hart.

Lulu Wang
Geschreven
Den Haag
21 sept. 2022

Bestel een gesigneerd exemplaar van Lulu’s nieuwe dichtbundel Lentelokroep, € 22,95