Als een kind zo blij

Onderwerpen

– Hoe Chinezen zeggen ‘Als een kind zo blij’?(Zie hieronder)
– Jouw verklaring van deze Chinese zegswijze (Zie ook hieronder)
Qiangwei’s uitleg van deze Chinese zegswijze
Jouw kijk op de Chinese manier van expressie

Er zijn verschillende Chinese vertalingen van ‘als een kind zo blij’ en een vaak gebruikte is:

– (Hij/zij is) zo blij dat hij/zij met zijn/haar achterwerk wiebelt (zie ook de afbeelding van het tweede hoofdstuk van deze book app – noot van de auteur).

Vraag: Kun je het je voorstellen dat Chinezen het zo zeggen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

1. Ja, ik kan me indenken dat Chinezen het zo zeggen, want… (Vermeld aub dit nummer voordat je ingaat op de vraag. Dank.– Noot van de auteur.)

2. Nee, het kwartje valt bij mij niet, want… (Vermeld aub dit nummer voordat je ingaat op de vraag. Dank.– Noot van de auteur.)

Beste Qiangwei, zou je mij willen uitleggen waarom Chinezen die uitdrukking zo vertalen?
 
Foto 272: 2007, Beijing.
Fotograaf: Filip van der Poorten.