Anekdote over taalverwarring die tot misverstand en tot nog wat ergers heeft geleid

Vraag: Heb je zelf een misverstand meegemaakt in je omgang met mensen uit een andere cultuur? Vast wel, want Nederland is een multiculturele samenleving geworden en begrip en misverstand horen hier thuis, zoals de dag en de nacht, het zoet en het zuur, de zomer en de winter. Zou je Qiangwei een anekdote hierover willen vertellen?

Antwoord: Daar heb je gelijk in. Misverstand hoort bij het leven, vooral als waar wij wonen en werken meer culturen telt dan een regenboog kleuren. Hier is een verhaal van mij… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

Dank voor je verhaal. Hierdoor zijn wij een stuk verder in ons begrip voor elkaar.

 
Foto 196A: Op het bord staat in het Chinees, correct en vrij in het Nederlands vertaald: Stap niet op mij, anders doe je mij pijn – steen.
Fotograaf: Rob Findhammer.