Antwoord op de vraag waarom Chinezen harder praten als je hen niet verstaat

China is bijna zo groot als Europa. Hoeveel talen kent Europa niet? Zo veel, zo niet meer, verschillende dialecten worden in China gesproken. Er zijn zeven grote aftakkingen in de Chinese taal, waar aan iedere tak subdialecten hangen, als pruimen aan een boom. Maar als je aandachtig luistert, kun je grote of kleine overeenkomsten tussen de dialecten ontdekken. Vandaar dat Chinezen beter gearticuleerd en luider praten als ze elkaars dialecten niet verstaan maar ze proberen te ontcijferen. Wat hen vaak lukt ook.

Chinezen die weinig in contact zijn gekomen met buitenlanders, menen dat deze methode ook van toepassing is voor vreemde talen. Daarom praten ze luider en duidelijker in de hoop zichzelf verstaanbaar te maken.

 
Foto 170D: 2007, Noord-China.
Fotograaf: Mari van de Ven.