Bescheidenheid en gevoeligheid

Onderwerpen

– Een zin aanpassen (Zie hieronder)
– Becheidenheid (Zie hieronder)
– Gevoeligheid(Zie hieronder)

Deze zin heeft Qiangwei moeten aanpassen. De oorspronkelijke zin luidde:

‘Ik houd evenveel van het land dat mij literair groot heeft gebracht als van het land dat mij de eerste levensadem inblies.’

Een goede vriend raadde haar aan om ‘literair groot heeft gebracht’ door een andere uitdrukking te vervangen. Want Nederland houdt er niet van.

Qiangwei legde hem uit dat dit haar stijl was. Zoals hij zag, had ze in haar hele boek dergelijke werkwoorden uit elkaar gehaald door ertussen een hulpwerkwoord te plaatsen. Maar ‘grootbrengen’ lag wat gevoeliger, vertelde hij haar. Daarmee zou ze de indruk kunnen wekken dat ze zichzelf groot vond. Daar houdt Nederland dus niet van.

Oei, dat zou niet de bedoeling zijn! Al klopte dat zinsdeel grammaticaal, Qiangwei heeft besloten eieren voor haar geld te kiezen. Het gevolg is de huidige formulering.

Vraag 1: Kon men door de angst de kop boven het maaiveld te steken werkelijk het mooie van de vorige beeldspraak niet zien? Eerst blies haar moederland Qiangwei de eerste levensadem in en dan bracht haar vaderland haar literair groot? Niet groot in de zin van groot, hoor, stel je voor, maar als een deel van het woord grootbrengen? Opvoeden dus.

Vraag 2: Ligt het groot gevonden worden inderdaad zo gevoelig dat men zelfs een onschuldig woord moet mijden? Haast een allergische reactie.

Antwoord 1: Nou, nou, beste Qiangwei, je maakt van een mug een olifant. Over grootheid oftewel bescheidenheid gesproken, wij denken er zo over… (Vermeld aub het nummer wanneer je de vraag beantwoordt. Dank – noot van de auteur.)

Antwoord 2: Over een zogenaamde overgevoeligheid gesproken, volgens mij… (Vermeld aub het nummer wanneer je de vraag beantwoordt. Dank – noot van de auteur.)

Dank voor je uitleg. Nu weet Qiangwei beter hoe de vork in de steel zit.
 
Foto 345A: 2010, Maastricht. Lulu met een van haar lezers tijdens een signeersessie.
Fotograaf: Theo Benschop.