De weg naar onsterfelijkheid

Onderwerpen

– Chinees woord voor ‘onsterfelijkheid’ (Zie hieronder)
– Jouw kijk op de logica achter bovengenoemd woord (Zie ook hieronder)
Qiangwei’s uitleg van dit woord
Waarom kan men niet onsterfelijk worden als men aan de kust woont?

Wat is het tegenovergestelde van sterfelijk? Onsterfelijk, toch? Wat is de Chinese vertaling van ‘onsterfelijk’?

Xian. Dit woord bestaat uit twee delen: links is het radicaal voor ‘mens’, rechts is het woord ‘berg’. Met andere woorden, een onsterfelijke is iemand die op een berg woont.

Vraag: Kun je de logica achter dit woord volgen? Zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Als je dit aan Qiangwei vertelt, zegt ze jou wat volgens haar de verklaring achter het woord is.

Antwoord: Mij lijkt het… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

 
Foto 291: 2008, Berg Huangshan.
Fotograaf: Freddy Jans.