Gezag in de ogen van Chinezen

De goden waar de Chinezen in geloven, sluiten elkaar niet uit. Want ieder zijn vak, en ze laten elkaar in hun waarde. Sterker nog, ze hebben elkaar nodig voor een evenwichtigere ontwikkeling van de samenleving.

Nou ja, zoiets als internationale samenwerking in de huidige termen.
 
Foto 143 G. 2007, een standbeeld van Confucius (rond 500 jaar voor Chr.) in de Confucius Tempel te Beijing. Volgens de overleveringen heeft hij, toen hij leefde, meermaals Laozi, de grondlegger van het Taoïsme, bezocht. En hij vroeg Laozi eerbiedig om advies over een aantal filosofische zaken.

Confucius zei: ‘Als je met zijn drieën op straat loopt, zit er zeker één tussen die je leermeester is.’ Nederigheid is in de ogen van Chinezen geen teken van zwakheid, maar van innerlijke beschaving en van ware grootheid.

Fotograaf: Rob Findhammer.