Onze perceptie van afstand

Onderwerp

– Cultuurshocks qua geografische afstand (zie deze pagina)

Na jaren in Nederland te hebben gewoond, ervaart Qiangwei een omgekeerde cultuurschok telkens als ze terug naar haar geboortestad Beijing gaat. Daar voelt ze zich verloren door de schaalvergroting. De Changanstraat is bijvoorbeeld tweeënveertig kilometer lang en op sommige plaatsen tientallen tot honderden meter breed.

Hierdoor realiseerde Qiangwei zich dat onze perceptie van groot of klein, lang of breed gekleurd is door wat wij gewend zijn. Subjectief dus.

Vraag: Heb jij dergelijke cultuurshocks meegemaakt toen je op reis ging naar het buitenland? Zo ja, zou je een ervan aan Qiangwei willen vertellen?

Antwoord: Laat mij eens nadenken. Ja, ik was eens naar… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

Dank je voor je reactie!

 
Foto 181: 2007, Changanstraat, Beijing.
Fotograaf: Brecht Desplenter.