Onze perceptie van tijd

Onderwerp

– Tijdeenheid (zie deze pagina)

Duizenden jaren lang werd de dag in China niet door vierentwintig gedeeld, maar door twaalf. Daarom luidden elke twee uur de klokken. Als je goed nadenkt, zit er wat in. Als het jaar door twaalf wordt gedeeld, waarom ook niet de dag?

Vraag: Weet je misschien hoe de tijd vroeger in Nederland werd aangegeven? Zo ja, zou je Qiangwei erover willen vertellen?

Antwoord: Daar vraag je mij wat. Ik ga even een naslag raadplegen, misschien googelen, en ik kom hierop terug.

Juist, vroeger deden wij het in Nederland zo… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

Dankzij je verhaal weten wij meer over de tijdsaanduiding zowel in China als in Nederland!

 
Foto 194: 2008, de Klokkentoren in hartje Beijing.
Fotograaf: Filip Van der Poorten.