Qiangwei’s antwoord op de vraag ‘Waarom is negen voor Chinezen belangrijk’/Jouw kijk op het Chinese idee achter het getal negen/Hoe verhoudt het getal zeven in de Europese denkbeelden zich tot goed, perfect en standvastig?

Negen is waarschijnlijk om twee redenen door Chinezen geliefd. Ten eerste, jiu – negen – klinkt hetzelfde als het Chinese woord ‘voor goed’ en ‘altijd’. Iets is pas echt mooi als het van lange duur is, denken de Chinezen. Ten tweede, de ideale staat is volgens Chinezen niet de perfecte maar de bijna perfecte. Tien is perfect maar negen is ideaal.

Vraag 1: Wat vind je van de Chinese gedachtegang?

Vraag 2: Hoe verhoudt het getal zeven zich tot begrippen zoals goed, perfect en standvastigheid? Of slaat zeven op iets heel anders? (Vermeld aub het nummer wanneer je de vraag in onderstaand formulier beantwoordt. Dank – noot van de auteur.)

Antwoord 1: Volgens mij… (Vermeld aub het nummer wanneer je de vraag in onderstaand formulier beantwoordt. Dank – noot van de auteur.)

Antwoord 1: Voor zover ik weet… (Vermeld aub het nummer wanneer je de vraag in onderstaand formulier beantwoordt. Dank – noot van de auteur.)

Dank voor je commentaar! Wij hebben weer iets van elkaar opgestoken!
 
Foto 304: De schone Servaasbrug heeft duizenden jaren aan zich voorbij zien gaan. Langdurigheid is wel degelijk een hoog goed in de ogen van Europeanen, dunkt Qiangwei.
Fotograaf: Liliane Schoonbrood.