Qiangwei’s kijk op Chinese uitdrukkingen met dieren erin/Jouw visie erop

Al krijg je de indruk dat Chinezen minder vergelijkingen met dieren maken, toch is dat niet zo. Er zijn voorbeelden legio om die indruk in een bredere context te plaatsen. Bijvoorbeeld, de Chinese vertaling van ‘Het is erg onrustig hier’ luidt:

Kippen vliegen in het rond en honden stuiteren op en neer.

De Chinese manier om te zeggen ‘Hij is allesbehalve tolerant’ is

Zijn maag en darmen zijn zo klein als die van een kip.

Dat laatste vereist wat kennis van dierenanatomie. Inderdaad, Chinezen, vergeleken met Nederlanders, zien dieren vaker als voedsel dan wat anders, mijn observatie althans.

Wat zijn ze wreed!, zou je denken. Maar heb je onlangs het nieuws over plofkippen hier gelezen? Over hoe kippen hier met honderdduizenden tegelijk vergast werden? En over hoe koeien en varkens met velerlei chemicaliën ingespoten werden? Het verschil tussen Nederlanders en Chinezen in hun houding ten opzichte van dieren ligt mijns inziens niet in de kern van de zaak, maar in de schijn. Wat Chinezen met hun kippen en eenden doen, zie je open en bloot op de markt. De manier waarop veeboeren en slachthuizen hier hun dieren behandelen, wordt netjes aan ons zicht onttrokken. Beschaving misschien? Daar valt ook wat voor te pleiten…

Vraag: Wat is jouw mening hierover? Zou je het Qiangwei willen vertellen? Hoe opener je met haar communiceert, hoe sneller wij tot wederzijds begrip komen.

Antwoord: Eerlijk gezegd… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

 
Foto 247: op een markt in Jingzhen, Zuid-China.
Fotograaf: Rob Findhammer.