Qiangwei’s uitleg van de Chinese zegswijze voor ‘als een kind zo blij’/Jouw kijk op de Chinese manier van expressie

Heeft Qiangwei je eerder verteld over een onderzoek, uitgevoerd door psychologen? Daaruit blijkt dat Europeanen in het noorden en het westen qua communicatie verbaal (met taal), Italianen kinetisch (met gebaren) en Chinezen visueel (met ogen) zijn georiënteerd. Mijns inziens is de Chinese manier van communicatie een combinatie van kinetisch en visueel.

Als je naar Chinezen kijkt, zal het je misschien opvallen dat ze altijd druk bezig zijn. Je krijgt soms de indruk dat ze last hebben van ADHD. Het komt doordat Chinezen door middel van oogcontacten en gebaren met elkaar praten en zich uiten. De uitdrukking Hij is zo blij dat hij met zijn achterwerk wiebelt is een weergave van dat gedrag.

De visuele en kinetische manier van communiceren is voor Chinezen zelfs zo belangrijk dat je dit ook kunt zien aan hun klassieke dans. Op de foto van deze pagina zie je dat de dansers ellenlange mouwen hebben. Ze zijn onder andere bedoeld om de emoties (blijdschap, droefenis enzovoorts) zo lang en breed mogelijk uit te meten – visueel en kinetisch. Een andere mogelijke reden voor de lange mouwen is dat Chinezen hun sierlijke dansbewegingen willen verlengen en benadrukken. Chinezen zijn klein van stuk en de lange mouwen compenseren het een beetje…

Vraag: Wat vind je van de Chinese manier van zich uiten? Is dit typisch Chinees? Of is dit volgens jou ook Nederlands of zelfs universeel?

Antwoord: Ik denk… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

Dank voor je beschouwelijke commentaar! Wij zijn weer een stuk dichter bij elkaar gekomen in ons begrip voor elkaars doen en laten.

 
Foto 274: 2007, Beijing. Een volksspel in een park met jimao jian – kippenveren gebundeld door middel van een paar metalen ringen.
Fotograaf: Filip van der Poorten.