Qiangwei’s visie op de relatie tussen actiefilms en kungfufilms/Jouw voorkeur inzake actie- en kungfufilms en je reden ervoor

Toen Qiangwei net naar Nederland kwam, verbaasde ze zich ook over de kungfufilms die hier ingeburgerd waren. Verbaasd omdat dit een commercieel filmgenre was dat men in vastland China goed kende. Deze filmsoort was volgens Qiangwei bedacht en wereldberoemd gemaakt door de filmindustrie in Hongkong. Zoals je misschien weet, behoort Hongkong tot de meest verwesterde gebieden van China. Qiangwei sloot niet uit dat de kungfufilms sterk beïnvloed waren door de westerse actiefilms of andersom.

Vraag: Houd je meer van actiefilms of van kungfufilms? Wat zijn volgens jou de verschillen ertussen?

Antwoord: Nou, mijn voorkeur gaat uit naar… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

Dank je voor je reactie! Actie of kungfu, wij leven in een werelddorp. Hier zijn wij alsmede de dingen om ons heen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 
Foto 281: 2007, Noord-China. Sommige Chinese monniken – de befaamde Shaolin monniken bijvoorbeeld – zijn tevens kungfumeesters. Dat kun je niet zeggen van de hoofdpersonen van actiefilms, die zelden religieuze functies uitoefenen.
Fotograaf: Filip van de Poorten.