Rijk en machtig

Onderwerpen

– Wat zijn een paar vaak gebruikte Chinese vertalingen van ‘geld groeit mij op de rug’? (Zie hieronder)
– Hoe kijk je tegen aan die uitdrukkingen en waarom? (Zie hieronder)
Letterlijk nemen van de derde uitdrukking in de rij
Een verhaal/anektode over spreekwoordelijke een rijke en machtige man in de Nederlandse geschiedenis

Ben je benieuwd naar een paar Chinese tegenhangers van ‘geld groeit mij op de rug’? Hieronder zijn er enkele:

– Hij is de baas over rijkdom.

– Rijkdom druipt van hem af.

– Hij is zo rijk dat hij op kan bieden tegen een land.

Vraag: Welk van deze uitdrukkingen vind je het leukst? Als jij dit Qiangwei zegt, vertelt ze jou een waar gebeurd verhaal over de derde in deze rij.

Antwoord: Ik vindomdat… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

 
Foto 300: 2007, Zuid-China. Je moet ruim bij kas zijn of je valuta moet een hoge wisselkoers hebben, als je je een etentje kunt veroorloven waarbij je een welkomstcomité krijgt.
Fotografie: Rob Findhammer.