Taal als een spiegel van een cultuur?

Onderwerpen

– Wat lees je af aan deze Chinese uitdrukkingen met dieren erin? (Zie hieronder)
Qiangwei’s kijk op bovenstaande uitdrukkingen
Jouw visie op Qiangwei’s kijk op bovenstaande uitdrukkingen
Verhaal over hoe Chinezen met dieren omgaan

Vraag: Weet je hoe Chinezen zeggen ‘Daar is geen kip te zien?’

Daar is geen schaduw van een mens te zien.

Het Chinese equivalent voor ‘Daar kraait geen haan naar’?

Geen mens die zich ermee bemoeit.

De Chinese uitdrukking voor ‘Dat ziet geen hond’?

Niemand die het ziet.

Hoe zeggen Chinezen ‘Ik voel me kiplekker’?

Ik voel me stervenslekker.

Wat is de Chinese tegenhanger van ‘zo ziek als een hond’?

Ik ben zo ziek dat ik het bijna niet meer aan kan.

Vraag: Wat voor conclusie trek je uit deze voorbeelden, die uiteraard geen totaal beeld kunnen geven over verschillen tussen Chinees en Nederlands?

Antwoord: Wat ik merk is dat… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

 
Foto 246: 2007, op een markt in Lijiang.
Fotograaf: Rob Findhammer.