Verhaal over de Nederlandse kijk op het verschil tussen hard en slim werken

Vraag: Heb je nog een inspirerend verhaal voor Qiangwei over de Nederlandse kijk op hard en slim werken?

Antwoord: Ik heb er voorbeelden genoeg van. Hier is er één… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

Dank voor je verhaal! Nu weten wij allen meer over hard en slim werken.
 
Foto 144AB: : 2007, Jinsuo Dao Eiland.
Fotograaf: Rob Findhammer.