Verhaal over onze beleving van godsdienst danwel atheïsme?

Vraag: Zou je Qiangwei een verhaal willen vertellen over jouw beleving van godsdienst danwel atheïsme?

Antwoord: Ik heb verhalen te over… (Je kunt je antwoord kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

Dank voor je reactie! Als wij allen zo openhartig met elkaar kunnen communiceren, wordt onze wereld een paradijs op aarde.

 
Foto 201: 2008, twee meisjes op het Plein van de Hemelse vrede.
Fotograaf: Filip Van der Poorten.