Verhaal over uitgescholden worden voor iets rots of bedorvens

Vraag: Ben je ook wel eens, als je het in buitenland was, door de mensen daar voor iets rots of bedorvens uitgemaakt? Hoe heb je die ervaring in een bredere context weten te plaatsen? Of zit je er nog steeds mee?

Antwoord: Wie heeft zoiets niet meegemaakt? Nu kan ik erom lachen, maar toen? Rook kwam uit mijn oren. Ik zie het hele gebeuren nog heel goed voor me… (Je antwoord kun je kwijt in onderstaand formulier – noot van de auteur.)

Dank voor je verhaal. Dit heeft bijgedragen tot verdieping van dit onderwerp.
 
Foto 99: Winter 1986, Lulu werd uitgenodigd om eerste kerstdag te vieren bij haar vrienden thuis. In haar arm hield ze het eerste kind van een van haar vriendinnen.
Fotograaf: Een van Lulu’s bovengenoemde vrienden.