Dankbetuiging, gedicht van Lulu Wang

Er zijn twee soorten hulpvaardigheid

Een uit een gevoel van rechtvaardigheid

De ander door een gewoonte gedreven

Voor het laatste moet je dankbaar wezen

Maar om die reden met de helper trouwen

Zal je op den duur diep doen berouwen.

Vandaag redt hij jou uit de penarie

Morgen doet hij hetzelfde bij Marie

Overmorgen bij Klaartje en Valerie

Stappen alle dankbare vrouwen met hem

De huwelijksboot in, leeft hij zich uit

Als koning met zijn heerlijke harem

Bij je verzet stuurt hij jou de kajuit uit.


Koop Levenlangverliefd, gedichtbundel of andere boeken van Lulu Wang

Aardig, gedicht van Lulu Wang

Zijn gezin opzij schuiven om een ander te helpen is hypocrisie

Je moet goed zijn voor een medemens is zijn beproefde artillerie

Ten koste van zijn vrouw en kinderen toont hij zichzelf als een altruïst

Als zijn echtgenote het er niet mee eens is noemt hij haar een egoïst.

Trap er niet in, hij buit je geweten uit voor zijn eigen belang

Hiermee kan hij ook je mond snoeren over zijn vreemdgang.

Velen helpen en even geen tijd voor zijn gezin is wel goedheid

Zichzelf ten dienste stellen voor het welzijn van de mensheid

Zijn eigen geluk inruilen voor de toekomst van het hele land

Aan zijn vrouw en kinderen lenen wij graag een helpende hand.


Koop Levenlangverliefd, gedichtbundel of andere boeken van Lulu Wang