Waarom heeft de vrouw nog een man nodig? In de ogen van Yi Jing, 3, Lulu Wang

 

Nut

 

Vroeger had de vrouw een man nodig om zich voort te planten. Nu kan ze het dankzij kunstmatige inseminatie ook in haar eentje doen. Nadat de diepvriezer is uitgevonden, kan een man, mits gezond, een hele vrouwelijke goegemeente van bevruchtingsmateriaal voorzien. Vroeger had de vrouw de man nodig om op dieren te jagen en het land te bebouwen zodat ze haar handen vrij had om hun kinderen op te voeden. Nu met behulp van kinderopvang en overige voorzieningen kan de vrouw het als alleenstaande moeder prima redden. Vroeger had de vrouw een man nodig voor je weet wel. Nu de robot er is, kan de vrouw je-weet-wellen zonder enige bijwerking – men denke aan echtelijke verplichtingen en ruzies erover. Kortom, waar heeft de vrouw nog een man voor nodig?

 

 

Volgens de Yi Jing kan Yin (de vrouw) niet zonder Yang (de man), andersom evenmin. Door de wisselwerking tussen Yin en Yang ontstaat een dynamiek die het leven op gang houdt. Met andere woorden, de vrouw kan misschien zonder een man leven maar niet voortleven, andersom idem dito. Waarom eigenlijk?

 

 

Evolutie

 

Kijk maar naar de hond. Hij staat bekend als onze beste vriend. Er lopen ongeveer 900 miljoen honden in de wereld rond. Van de talloze diersoorten die sinds de oertijd leefden of nog steeds leven, is deze viervoeter misschien de meest succesvolle survivor. Neem dinosaurussen. Ze waren misschien ontzagwekkend, maar ze zijn door de natuur weggefilterd. Wat is het geheim van de hond?

 

De wolf was gedomesticeerd om allerlei klusjes voor ons te doen en is zoetjes aan een hond geworden. Van de vele taken die hij van ons moet verrichten is misschien gezelschap houden een van de meest voorkomende. Hij volgt ons altijd en overal, zonder te klagen of eisen te stellen. Zelfs een zwerver die door Jan en alleman is verlaten kan op zijn trouwe viervoeter rekenen. Zelfs als de baas zijn hond slaat, verdraagt de goeie lobbes het met een bovenmenselijke kracht. Wij hebben een hond maar voor de hond zijn wij zijn hele wereld. Dit klinkt cliché maar is een waarheid als een koe. Juist door zichzelf weg te cijferen en zich onvoorwaardelijk dienstbaar te stellen, maakt deze vachtige vriend zich voor ons onmisbaar. Een dier dat onmisbaar is, mag blijven leven.

 

 

Samen overleven

 

Wil de vrouw de tand des tijds overleven, moet ze voor een man onmisbaar blijven, andersom idem dito. Ze hoeft noch zichzelf als een hond weg te cijferen noch zich voor een man onvoorwaardelijk dienstbaar te stellen, maar ze kan het beter tot op zekere hoogte doen, anders kan ze niet met een man evolueren en zal ze vroeg of laat door de natuur weg worden geselecteerd. Dit geldt tevens voor de man.

 

 

Omdat de man en de vrouw elkaar nodig hebben om de dodendans van de evolutie te ontspringen, noemt Yi Jing Yin en Yang in één adem. Hiermee draag ik een laatste maal op een nietige wijze bij aan het vieren van de Boekenweek 2019, die een mannelijke auteur heeft gevraagd om over de moeder de vrouw te schrijven. De Boekenweek hoeft niet een vrouw te vragen om De vader de man te pennen, maar wil de Boekenweek de evolutie in de wereld der letteren overleven, kan hij misschien vaker dan hij gewend is vrouwen aan het woord laten, al voldoen hun werken niet aan de door hemzelf gestelde literaire normen?

 

 


Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>

‘De moeder de vrouw’ – In de ogen van Yi Jing, 1, Lulu Wang

Cijfers

Als wij iemand niet zien zitten en ook nog kwaad op hem zijn, zeggen wij wel eens tegen hem ‘Je bent een nul!’ Zeg het maar niet tegen een Chinees, want hij vat het als een compliment op. In plaats van hem voor een nul uit te maken, kunnen wij beter roepen ‘Nummer hoeveel ben je?’ Hoe kwader wij zijn, hoe hoger geven wij hem een cijfer.

Anders dan de Bijbel, kan de wijsheid van Yi Jing geheel in cijfers worden uitgedrukt. Tao, de bron van alles en iedereen, is 0. Yin, de vrouw, is wederom 0. Yang, de man, is 1.

Als wij iemand niet snugger vinden, zeggen wij wel eens ‘Hij kan tot geen drie tellen.’ Zeg het maar niet tegen de lezers van Yi Jing. Dit boek staat sinds mensenheugenis en wereldwijd bekend als een synoniem van wijsheid, maar het kan evenmin tot drie tellen. Sterker nog, het telt slechts tot 1.

Werkelijk, de wiskundige taal van Yi Jing maakt alleen maar gebruik van twee cijfers 0 and 1. Klinkt primitief maar ruim drieduizend jaar na het voltooien van Yi Jing (Zhou-dynastie, in de huidige provincie Shanxi, waar tevens het Terracottaleger is uitgegraven) bouwen wij de meest geavanceerde computers ook met de binaire taal.

Bron

Waarom zijn de Bron en de vrouw beiden 0? 0 staat voor niets, want als alles en iedereen in de Bron blijft, merken wij er niets van. Uit het niets komt iets. En dat iets is 0 en 1. Als wij de Bron 0 als God zien, dan heeft de God in de Bijbel Adam (Yang, 1) en Eva (Yin, 0) geschapen. Alleen heeft de God in Yi Jing niet eerst Adam en dan met Adams rib Eva gecreëerd. In plaats daarvan heeft Hij de man en de vrouw tegelijkertijd geschapen. Zodoende staat Yi Jing dichter bij de moderne wetenschappen.

Neem de elektriciteit. Alleen als de positieve pool (gemakshalve noemen wij hem 1) en de negatieve pool (0) er tegelijk zijn, krijgen wij elektrische spanningen. Als wij per se een volgorde willen geven aan de mannelijke en de vrouwelijke energie, dan vinden wij een antwoord in de manier waarop Yi Jing ze noemt: Yin en Yang – de vrouw en de man, in plaats van Yang en Yin – de man en de vrouw.

Terugkomend op de vraag waarom de vrouw voor het cijfer 0 staat en de man voor 1? De vrouw kan een dochter (Yin) en een zoon (Yang) baren, net als de Bron waaruit Yin en Yang ontstaan. Dit gedachtegoed lijkt Chinees maar dat is niet zo. In het Nederlands zeggen wij ook ‘Moeder Natuur’ in plaats van ‘Vader Natuur’.

Glimlach

Ik word vaak door Nederlanders gevraagd of ik een feminist ben. Ik begrijp de stellers van de vraag wel. Want in het Europese discours kleven aan woorden zoals ‘de vrouw’ en ‘de moeder’ associaties die niet bepaald vrouwvriendelijk zijn. Ik ben opgegroeid in China en Yi Jing is mij met de paplepel ingegoten. In het traditionele Chinese discours heeft de Bron de man en de vrouw tegelijk en als gelijken geschapen. Sterker nog, de vrouw wordt in Yi Jing eerder genoemd dan de man – Yin en Yang. Waarom zou ik voor de vrouwenrechten vechten? Die hebben wij Chinese vrouwen al sinds het ontstaan van Yi Jing. Als een man mij probeert achter te stellen, denk ik glimlachend aan Yi Jing.

Hoewel het Confucianisme de man op een hogere trede zet dan de vrouw, waardoor de Chinese vrouw tot voor kort een lagere sociale status was toegekend dan de Chinese man, heeft Yi Jing altijd voor roet in het eten van het Confucianisme gezorgd. Zelfs mijn oma die niet eens een naam van haar ouders had gekregen omdat ze maar een meisje was, voelde zich nooit echt minder belangrijk dan mijn opa. Dit merkte ik als mijn opa en oma een besluit moesten nemen en als mijn opa zijn stem verhief – hij zong meteen een toontje lager zodra mijn oma hem aankeek. Mijn moeder vindt zich al helemaal de gelijke van mijn vader.

Nietige bijdrage

Yi Jing is maar een dun boekje, maar het heeft meer dan drieduizend jaar lang op een stille maar onweerlegbare wijze het evenwicht tussen de Chinese man en de Chinese vrouw bewaakt, ondanks de overweldigende staatsleer Confucianisme. Ook dit verschijnsel past in de geest van Yi Jing. Tegenover de luidruchtige staatsleer (Yang, 1) staat een zwijgende maar daarom niet minder kritische stem (Yin, 0). Tegenover het feit dat men het Boekenweekgeschenk met als thema De moeder de vrouw door een mannelijke auteur laat schrijven, zoals het meestal het geval is, staat het gegeven dat de auteur gebaard is door een vrouw. Dat is de kracht van Yi Jing in het bijzonder en van het boek in het algemeen. Hiermee draag ik op mijn nietige manier bij aan het vieren van de Boekenweek 2019 die eerdaags van start gaat.


 


Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>