Waarom is Nederwonderland opgedragen aan wijlen prof. Frida Balk-Smit-Duyzentkunst? deel 3 van Lulu Wangs toespraak op de mediapresentatie Lulu Wangs vijftiende boek Nederwonderland op 1 mei 2018 in het Lulu Theehuis te Den Haag

Ik zou ook graag een exemplaar van Nederwonderland willen schenken aan de heer drs. Ton Balk, echtgenoot van wijlen mevrouw prof. Frida Balk.

Ik heb Prof. Balk alleen maar een keer lang gesproken. Maar ze heeft de koers van mijn schrijverschap veranderd. Ze was net een kapitein die een schip dat het onderspit dreigde te delven kwam redden. Ik was weliswaar een bestsellerauteur en een zogenaamde bekende Nederlander, maar ik kreeg vernietigende kritiek van sommige critici en ik wist me geen raad. Toen leerde prof. Balk kennen. Ze trok zich niets van mijn sterstatus en keek puur en alleen naar mijn tekst. Nuchter en genadeloos wees ze mij mijn zere punten aan. Ze zei tegen mij, Lulu, je boeken kloppen niet helemaal. Het taalgebruik en de inhoud passen niet bij elkaar. Je kunt beter eerst leren korte verhaaltjes te schrijven. Zo oefen je je taal. Ik schrok. Er zijn meer dan een miljoen exemplaren van mijn boeken verkocht en ze zei dat mijn boeken niet klopten?

Na een tijd begreep ik prof. Balk. Zoals u ziet, ik heb sinds 2010 geen romans geschreven, alleen korte verhalen, die ik tot een novelle of een boekje heb geregen.

Meneer Balk, prof. Balk is een echte Nederlandse, nuchter en warmhartig, direct en eerlijk. Als ik in een literaire impasse kom, praat ik in mijn hart met prof. Balk. Dan wijst ze mij de weg. Ze leeft in mijn hart. Zo heb ik nog meer prachtNederlanders leren kennen, die mij helpen groeien en bloeien.

Links, een dochter van wijlen prof. Balk.

Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>

Korte samenvatting toespraak van prof. Laurens Jan Brinkhorst over Nederwonderland op de mediapresentatie Lulu Wangs vijftiende boek Nederwonderland op 1 mei 2018 in het Lulu Theehuis te Den Haag


Ik heb het boek met plezier gelezen. Wat mij opvalt is het volgende.

Hoewel dit boek onderwerpen bespreekt die voor Nederlanders bekend zijn, kom ik er ook ideeen tegen die voor mij nieuw zijn. Bijvoorbeeld het hoofdstuk Klein.
Volgens Lulu voert Nederland een uniek beleid inzake euthenasie, drugs en het homohuwelijk omdat Nederland klein is (Voor de redevoering erover zie het betreffende hoofstuk in Nederwonderland – noot van de auteur). Zo zijn er nog meer gedachten in dit boek die voor mij interessant zijn om te lezen.

Wij Nederlanders denken dat ons land het kleinste van de groten is, maar volgens sommmigen zijn wij het grootste van de kleinen. Dit blijkt uit Lulu’s boek. Maar, volgens haar is het klein zijn juist een zegen voor Nederland.

Het was boeiend om dankzij dit boek te weten te komen hoe een Chinese ons land ziet. Ik hoop dat nog meer mensen als Lulu een dergelijk boek gaan schrijven. Dit bevordert de communicatie tussen ons allen.

Proficiaat, Lulu, met je Nederwonderland. Ik hoop dat je de volgende keer een boek schrijft over cultuurverschillen en communicatie tussen Nederland en China.

Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>