Een Amsterdamse wetenschapper/letterkundige vertaalt oude Chinese gedichten in het Nederlands. Proficiaat!

图片1Genieten
‘’Bij het daglicht gefluisterde verzen,
Bij de maan gezongen liederen.
Ontmoetingen met spel en plezier.
Zulke omstandigheden zijn zeldzaam
en niet te behouden. Geniet, kom
samen en vier het leven’’

Guanyin: compassie is een individuele keuze
Een eigentijdse benadering van de Guanyin boeddha
en een Nederlandse vertaling van
haar 100 orakel dichten

Mocht u ooit een heilige wijze tegenkomen dan vraagt u natuurlijk: ‘’Waarom is de wereld nog niet op orde en in harmonie, ondanks alle kennis die er is en alle ervaringswijsheid van overal?’’ En een echte wijze houdt dan wijselijk zijn/haar mond, want de pretentie om antwoord te kunnen geven op die vraag is een teken van ijdelheid. Deze korte verhandeling pretendeert evenmin om antwoorden te geven. Toen ik de 100 gedichten van Guanyin tegenkwam dacht ik als eerste, wat jammer dat ze nooit in het Nederlands zijn vertaald. Ik besloot de vertaling op me te nemen. Veel mensen vroegen mij meteen of ik boeddhist ben. Al neig ik persoonlijk eerder naar een taoïstische levensvisie, toch beschouw ik religie, filosofie, wetenschap en magie, net zo goed als kunst, primair als bronnen van inspiratie. Als antropoloog heb ik geleerd dat iedere religie zowel syncretische, traditionele, conservatieve als vrije stromingen kent.
Om die rede is in deze verhandeling ook een socio-culturele toelichting en benadering opgenomen en ik pleit daarmee voor een vrijer en ruimer begrip omtrent bronnen van Oosters religieuze, filosofische en levensbeschouwelijke teksten en vooral dat de Guanyin gedichten u laten zien hoezeer ook in de Chinese geschiedenis zowel individuele als vrouwen emancipatie centraal staan.Drs. Mariska Stevens is een cultureel antropoloog gespecialiseerd in etno-psychologie. Zij daagt de Westerse wetenschap uit zich rekenschap te geven van de dominante neiging tot ontkenning van de levende ervaring van individuenBij het boek hoort een pak kaarten van 100 Chinese hand gekalligrafeerde gedichttitels die gebruikt kunnen worden om vragen te stellen. Info: mariskastevens@gmail.com

Speciale lentezaterdag: Chinese Boekwinkel Ming Ya
www.mingyabooks.com
Zaterdag: 11 April, 2015
14.00: Toegang vrij
Geldersekade 105,
Tel: 020-6258330
1011 EM Amsterdam

NIEUW!! Lezing en boekpresentatie

Mariska Stevens
Geeft een presentatie van haar boek met een uitleg over de waarde en het nut van orakel technieken in de Chinese cultuurtraditie.
(Na de presentatie zal een luxe exemplaar van het bij het boek behorende kaartspel worden verloot onder de geregistreerde aanwezigen

In verband met het beperkt aantal plaatsen verzoeken wij u te registreren door een mail te sturen naar: mariskastevens@gmail.com