Fotorapportage mediapresentatie Lulu Wangs vijftiende boek Nederwonderland op 1 mei 2018 in het Lulu Theehuis te Den Haag

Zie ook

– verslag door www.nieuwsverteranen >>> >>

– Radio-interview Amsterdam FM >>> >>

– Artikel in het Algemeen Dagblad >>> >>

– Artikel op www.sprout.nl geschreven door Saskia Maarse>>> >>

Net als de haas die in mei een ei legt, geeft in dit mooiste seizoen van het jaar de Chinees-Nederlandse schrijfster Lulu Wang geboorte aan haar vijftiende boek:

Nederwonderland. Hiermee brengt ze hommage aan het land dat haar als een exotische kersenbloem in dit gastvrije Nederland doet groeien en bloeien, elk jaar opnieuw. Want ze geeft de laatste jaren gemiddeld een boek per jaar uit.

Ze wilde het eerste exemplaar van dit boek overhandigen aan oud-premier prof. Jan Peter Balkenende, die in de eerste instantie zou kunnen komen, maar wegens zijn buitenlandse bezoeken moest hij helaas verstek laten gaan. Ondanks zijn drukke agenda heeft onze oud minister-president wel de tijd genomen om Nederwonderland te lezen. Op 7 mei schreef hij een email aan Lulu:

Wat heeft u – wederom – een mooi boek geschreven: ‘Nederwonderland’. Zeer oorspronkelijk en vol met scherpe waarnemingen… Ik wens u alle goeds en hoop dat uw boek door velen gelezen zal worden.

Een keer raden of Lulu door de mail diep ontroerd is.

Wat haar nog blijer maakt is dat de oud minister van Economische Zaken en oud staatssecretaris van Buitenlandse Zaken prof.Laurens Jan Brinkhorst wel een gaatje in zijn drukke agenda (toen Lulu hem mailde, zat hij in het buitenland) kon vinden om het eerste exemplaar van Nederwonderland in ontvangst te nemen. Zijn toespraak blijkt zo inspirerend te zijn dat veel zinnen ervan in Lulu’s geheugen gegrift zijn gebleven. Hierover hieronder meer.

Om 15.00 uur komen de eerste gasten aan.

Vandaag wordt er Nederlands, Engels en Chinees gesproken, want er zijn Nederlandse en Chinese gasten.

Rechts, directeur van het China Cultural Centre mevrouw Sun, presentator/programma-maker Amsterdam FM en heer Van Voorst tot Voorst in gesprek voor het Lulu Theehuis. Links, ontmoeting tussen mevrouw Lilian Kranenburg, algemeen directeur van Stichting China Netwerk Guanxi en heer Ren Yan, correspondent van Renmin Ribao (Het Volksdagblad in China, dagelijkse oplage een miljoen exemplaren ).

Lulu heet de gasten welkom. Welkomsttekst zie >>> >>

Componist en pianist Henk Wieman en violiste Christina Constantinescu openen de mediapresentatie met Wiemans eigen compositie Italian Journey.

Christina Constantinescu raakt de gevoelige snaar van iedereen met haar vioolspel.

Lulu spreekt over het schrijfproces van Nederwonderland. De tekst zie >>> >>

Lulu biedt het eerste exemplaar van Nederwonderland aan prof. Laurens Jan Brinkhorst. Ze vraagt vervolgens prof. Laurens Brinkhorst wat voor onzinnen over of interessante inzichten in Nederland hij gevonden heeft in Nederwonderland, dat hij een paar dagen voor de mediapresentatie toegezonden is en gelezen heeft.

Prof. Laurens Jan Brinkhorst geeft een inspirerende speech over dit boek en nog meer. Korte samenvatting zie >>> >> Lulu dankt prof. Brinkhorst voor zijn boeiende toespraak en vertelt hem op haar beurt wat haar opvalt. Namelijk, hij schijnt achter het geheim van de eeuwige jeugd te zijn gekomen.

Lulu spreekt verder:

‘Prof. Brinkhorst, u bent een diplomaat en vertegenwoordigde Nederland in velerlei ontmoetingen, conferenties en commissies. Met dit boek wil ik u laten weten dat een buitenlandse die Lulu heet Nederland heeft proberen te begrijpen. Het begrip is misschien minder romantisch dan de liefde, maar in de relatie tussen landen en volkeren is begrip vaak belangrijker dan de liefde. Eigenlijk hoort ieder bevolkingsgroep in Nederland zo’n boek te schrijven. Reken maar dat er minder fricties tussen ons allen zouden zijn en meer harmonie. Harmonie in de wereld is een Chinees ideaal. Harmonie is een term in de muziek. Hier weet bijvoorbeeld componist Henk Wieman alles van. Harmonie betekent niet dat alle tien vingers op dezelfde toets drukken, maar dat verschillende tonen een accoord vormen. Harmonie betekent evenmin dat wij allen hetzelfde denken en zeggen, maar dat wij de verschillen tussen ons respecteren en vreedzaam met elkaar omgaan.

Lulu overhandigt een exemplaar van Nederwonderland aan de heer drs. Ton Balk, echtgenoot van wijlen mevrouw prof. Frida Balk.

Lulu legt aan de gasten waarom deze opdracht. Tekst zie >>> >>

Musikaal intermezzo: Wiemand en Constantinescu spelen Wiemans composities Goodbye en Sushuo. Laatstgenoemd kent een Chinese toonladder. Wieman heeft zich laten inspireren door de eeuwenoude Chinese cultuur.

Bert van Galen, presentator-programmamaker (Amsterdam FM) interviewt Lulu Wang. Hij noemt een project waarin mensen uit verschillende bevolkingsgroepen in Nederland over hun cultuur vertellen. Vervolgens vraagt hij Lulu of ze geinteresseerd zou zijn om net als zij, mee te werken aan activiteiten die de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen stimuleren.

Lulu antwoordt, jazeker, dit boek kan wat haar betreft beschouwd orden als een uitnodiging tot zo’n dialoog. Van Galen merkt op dat Lulu in haar boek schrijft dat veel Nederlanders ‘bot’ zijn. Hij is er niet mee eens, want hij is niet zo en zo kent hij velen hier die niet zo zijn.

DSCF0433小.jpg

Paneldiscussie. Deelnemers:
– Dhr. Bert van Galen, presentator en programma-maker Amsterdam FM, hoofdredacteur RTV Zaanstreek
– Dhr. Eric Hellingman, journalist van onder andere www.nieuwsveteranen.nl
– Mw. Kranenburg is sinoloog en voorzitter Algemeen directeur van Stichting China Nexwerk Guanxi. Guanxi is het kennisnetwerk in Nederland voor ondernemers actief in China.
– Mw. Saskia Maarse, intercultureel spreker en auteur van Tutti Frutti en Onder de zeespiegel
– Mw. Van Voorst tot Voorst, Stichting Creatief onderwijs
– Lulu Wang

Vragen aan de panelleden
– Zouden jullie ieder een zelfintroductie willen doen?

– Als het goed is, hebben jullie het boek gelezen. Wat zijn de onzinnen/misverstanden of interessante inzichten over Nederland die jullie in Nederwonderland gevonden hebben?

– Nederland staat in de wereld bekend als een tolerant en open-minded land. Botst dit met het behoud van de Nederlandse identiteit? Als jullie in een zin aan buitenlanders zouden vertellen wat Nederland is, hoe zal de zin luiden?

– Wat zijn de meest waardevolle eigenschappen van het Nederlands volk en sterke punten van Nederland die wij graag willen behouden in dit tijdperk van internationaliseing?

– Wat zijn jullie eigen ervaringen op het gebied van internationale communicatie?

– Vanaf dit punt zegt iedereen wat hij/zij vanuit zijn specialiteit/werk over dit onderwerp wil zeggen.

Zie verslag over de paneldiscussie, geschreven door Saskia Maarse >>> >> en ook gepubliceerd door www.sprout.nl >>> >>

Na de musikale afsluiting door Henk Wieman en Christina Constantinescu (Night in Paris en For You) is tijd voor Nederlandse en Chinese gezelligheid. Zie Lulu’s hoofd, dat tot aan de ellebogen reikt van een lange Nederlander, heer van Voorst tot Voorst. Geen wonder begint Nederwonderland met een verhaal over lange Nederlandse Jannen.

Nederlandse gezelligheid vanwege petit fours uit Den Haag.

Chinese gezelligheid vanwege handgemaakte Huntungsoep, dimsums en Maotai, de bekendste drank in China, 60 procent alkohol, puur vuurwater.

Charmante Chinese dames serveren Chinese thee, hapjes en drankjes.

Het is mooi weer en gasten staan graag in de zon.

Mw. van Voorst tot Voorst geniet van de Chinese Maotai in het Lulu Theehuis.

Dhr. Ronald Mulder zit in de Chinese slaapkast, die speciaal voor het Lulu Theehuis ontworpen is door een Nederlandse binnenhuisarchitect, naar voorbeeld van het eeuwenoude Chinees bruidsbed.

Een Chinees gezegde luidt, Hoe verrukkelijk een banket ook is, er komt toch een einde aan. Avond daalt en de mediapresentatie nadert het einde.

Lulu dankt alle gasten en iedereen die de mediapresentatie hebben mogelijk gemaakt, o.a. dhr. Henk Wieman, neef van pianist Henk Wieman en dhr. Taisong Lin voor hun gulle sponsering. Ze dankt twee van haar redacteuren die op de presentatie aanwezig zijn: Ewald Krijnen en Godfried Custers. Op dit moment denkt ze sterk aan haar redacteur Jan Vanhaelen en aan Laura Emmen, illustrator van Nederwonderland.

Lulu dankt tevens de drie Chinese dames die huntuns en andere dimsums met de hand bereid hebben.