Fotorapportage Mini-symposium/receptie in het Lulu Theehuis op 18 maart 2018 nav Eendaags Chinees Dansfestival

中文版 >>> >> en >>> >>

Introductie

Op 18 maart 2018 heeft schrijster Lulu Wang in samenwerking met het Dansgezelschap Groundbrekers een mini-symposium/receptie gehouden in het Het Lulu Theehuis te Den Haag. Onderwerp van het minisymposium was: Overeenkomsten en verschillen tussen de moderne dans van Nederland en die van China en een blik op de toekomst van de moderne dans nav internationale uitwisselingen.


De aanleiding van het mini-symposium/receptie was het Eendaags Chinees Dansfestival in maart dit jaar, georganiseerd door het Dansgezelschap Groundbrekers en het Zang- en dansgezelschap van Wuxi Stad van de Provincie Jiangsu, China.

In de exotische en artistieke sfeer van het Lulu Theehuis en onder het genot van Chinese thee, hapjes en delicatesse wisselden vakmensen uit Nederland en China op het gebied van dans- en muziek ervaringen en ideeën met elkaar en ze bespraken met elkaar mogelijkheden tot samenwerking in de toekomst.

Aanwezigen

Onder de aanwezigen waren de heer Liu Zhongbao, plaatsvervangende voorzitter van de Associatie van kunstenaars, artiesten en schrijvers van de Provincie Jiangsu, China / voorzitter van de Associatie van dansers van de Provincie Jiangsu, China, mevrouw Li Yili, adjunct-directeur van het Zang- en dansgezelschap van Wuxi Stad van de Provincie Jiangsu, China, de heer Yang Xiaolong, hoofd van Afdeling Cultuur, Ambassade van de Chinese Volksrepubliek in Nederland, de heer Huang Hongchang, adjunct-directeur van het China Cultural Center The Hague, de heer Xu Cunsong, directeur van het Dansgezelschap de Groundbreakers/choreograaf, de heer Van der Meulen, algemeen directeur van het Koninklijk conservatorium in Den Haag,mevrouw Karin Post, bekende choreograaf en de heer Post, oud voorzitter van de Vereniging Nederland-China, een aantal dansers van de voorstelling ‘Borduurmeisje’ en ‘Kraaiman’, een journalist en een filosoof. Lulu Wang nam de taak van moderaten op zich.

Toespraken

De heer Liu Zhongbao gaf de eerste speech. Hij was verheugd om te zien dat er in Nederland warme belangstelling was voor de dansvoorstelling het ‘Borduurmeisje’. Hij zei dat dit zijn vijfde maar zeker niet zijn laatste bezoek aan Nederland was. Hij is voornemens meer voorstellingen in Nederland te organiseren en een steentje blijven bij te dragen aan de culturele uitwisselingen tussen China en Nederland.

Voorts gaf de heer Yang Xiaolong een lezing. Hij sprak over de huidige stand van zaken wat betreft de culturele uitwisselingen tussen Nederland en China, de sterke kanten en bottlenecks. Hij stelde methoden voor om de bottlenecks te verhelpen. Tevens deelde hij met het publiek zijn toekomstvisie over culturele uitwisselingen.

Hierna kwam de heer Huang Hongchang aan het woord. Hij informeerde de aanwezigen over het China Cultural Center The Hague, over diens korte- en lange termijn doelstellingen en over de projecten en activiteiten die het Center op touw heeft gezet, dat als een brug probeert te functioneren tussen cultureel Nederland en China.


Tenslotte gaf de heer Post een speech. Hij vertelde over de geschiedenis van de VNC en over waar de VNC zich mee bezig hield en houdt. Hij was verheugd om te zien dat de uitwisselingen tussen Nederland en China met de dag intensiever en succesvoller worden.

Paneldiscussie

Aan de paneldiscussie die erop volgde, namen deel de heer Van der Meulen, algemeen directeur van het Koninklijk conservatorium in Den Haag en mevrouw Karin Post, bekende choreograaf. Ze beantwoorden eerst een vraag van Lulu Wang, die luidde, wat vonden ze de dansvoorstellingen het ‘Borduurmeisje’ en de ‘Kraaiman’?

De heer Van der Meulen zei dat door de twee voorstellingen hij een eerste indruk kreeg over de karaktereigenschappen en het esthetisch invalshoek van de moderne Chinese dans. Ondanks dat het ‘Borduurmeisje’ elementen van Europese danstechnieken bevat, kan men er veel Chinese elementen in vinden. In tegenstelling tot de westerse dans, die nadruk legt op de constructie (van de dansers – noot van de auteur), ligt de focus van de Chinese dans eerder op de interactie tussen de dansers. Een tweede verschil is dat de Chinese dans iets acrobatisch in zich heeft, terwijl de Europese dans zoiets niet heeft. Een derde verschil is de muziek. De Chinese dansmuziek klinkt hier en daar als filmmuziek, die naast ritme ook sfeer tekent, terwijl de Europese dansmuziek zich op het ritme toelegt.

Mevrouw Karin Post zegt dat de Europese dans ontstaan is in de Romantische periode. Het legt zich op zelfexpressie toe en op het uiten van emoties en gedachten. De Chinese dans daarentegen is eerder verhalend, die door het vertellen van een verhaal emoties en gedachten tot uiting laten komen. Mevrouw Post is gaarne bereid met haar Chinese collega’s samen onderzoek te verrichten naar wegen om de goede kanten van beide dansculturen te combineren, iets dat misschien in een nieuwe dansvorm resulteert.

De heer Van der Meulen en mevrouw Post hopen dat de Europese dans en de Chinese dans verder kijken dan alleen Europese dansvoorstellingen naar China brengen en andersom. Door nieuwsgierig te zijn naar elkaars dans kunnen ze samen mooie voorstellingen creeren en op die manier vernieuwingen teweegbrengen op het internationaal danspodium.

Deze paneldiscussie lokte reacties uit en menig aanwezige nam deel aan de discussie. De heer Van der Meulen stelde een vraag aan het publiek: hoe kunnen wij samenwerkingsprojecten van de grond krijgen op het gebied van dans en muziek? Hij was tevens geïnteresseerd in samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs in muziek en dans. Door tijdgebrek kon men er niet lang over praten, maar tijdens de receptie die erop volgde konden de aanwezigen er uitgebreid met elkaar van gedachten wisselen.

Na de paneldiscussie vertelde de choreograaf van de ‘Kraaiman’ de heer Xu Cunsong over zijn creatief proces dat aan de dansvoorstelling vooraf ging. De heer Van der Meulen feliciteerde de heer Xu voor het combineren van Chinese en Europese elementen in de ‘Kraaiman’.

Mini-voorstellingen

Aan een bijeenkomst van dansers en musici mochten muziek en dans niet ontbreken.

Celliste mevrouw Maja Fridman speelde voor de aanwezigen een moderne compositie.

De hoofdrol danseres van het ‘Borduurmeisje’ mevrouw Zhang Shuya voerde de dans ‘Jasmijnbloesem’ op.

De hoofdrol danseres van de ‘Kraaiman’ liet het publiek genieten van de dans ‘Wandeling in een lentelandschap’.

De danser Jiang Yuhao voerde de dans ‘Fluistering van de wind’ op. Hun korte dansvoorstellingen werden met een denderend applaus ontvangen.

Het mini-symposium/de receptie is gul gesponsord en krachtig gesteund

door mevrouw Cat Wu, mevrouw Ou Ruiyi, mevrouw Yaowei Xu, mevrouw Emma Veenman, de heer Guo Quan – voorzitter van de Chinese associatie van vegetariërs, mevrouw Xie Honge en haar echtgenoot van Sea Food Man Yuet, de heer Chen Xuhui – directeur van een reisbureau in Nederland, de heer Zhang Minghui van Hualong B.V. en door de heer Cunsong Xu.

Hopelijk tot ziens!

Impressies van de bijeenkomst

 

Fotogalerij van het Theehuis >>> >>

Fotograaf: Theo Benschop