Onderwerpen van Lulu’s lezingen en optredens

 • Voorbeelden lezingen

 • Onderwerpen lezingen

 • Voorbeelden lezingen

  Nieuw

  ——————-

  Vanaf 2018, naar aanleiding van de uitgave van Lulu’s vijftiende boek Nederwonderland, geeft Lulu lezingen over
  1. De Nederlandse volksaard en identiteit, hoe kijkt een Chinees ernaar?
  2. Hoe kunnen Nederlanders en Chinezen het best communiceren ondanks hun cultuurverschillen en geaardheid?
  3. Over de onderwerpen die in het boek besproken zijn, zoals het calvinisme, het water, het klein zijn, de omgang met Nederlandse sterke en zwakke kanten etc.
  4. Ethnocentrisme van elk volk, hoe overstijgen wij dit om elkaar beter te begrijpen en te waarderen?

  Vanaf 2017, naar aanleiding van de uitgave van Lulu’s veertiende boek Chineeslekker, heeft Lulu de volgende lezingen voorbereid

  1. Cultuurverschillen tussen Europa en China gezien vanuit de invalshoek van cuisine
  2. Het concept en de praktijk van gezond in de Chinese keuken
  3. Het geheim van het succes van Chinees-Aziatische horecaondernemers in Nederland en Belgie
  4. Vegetarisme in China en Europa
  5. Waarom zegt Confucius ‘Het volk beschouwt eten als God’?

  ——————–
  Voor scholen
  D.m.v. interactieve en multimedia book app Nederland, wo ai ni aan scholieren vertellen over
  – de Chinese cultuur en cultuurverschillen tussen Nederland en China >>> >>
  – hoe jongeren het optimale voordeel kunnen halen uit onze Nederlandse multiculturele samenleving >>> >>

  Voor de zakenwereld
  Hoe het Chinese ying-en-yang denken de Chinese handelsgeest beinvloedt >>> >>

  Voor galeries
  Openingswoord of lezing ter opening van tentoonstelling van kunstwerken >>> >>

  ICT, ontwikkelen van book apps/E-books en de nieuw media in de uitgeversbranche
  Hoe wij als uitgevers of auteurs gebruik kunnen maken van de nieuwe media in dit digitale tijdperk: de technische, zakelijke, schrijven/lezen vernieuwende kanten van de book apps Nederland, wo ai ni, Zomervolliefde en Adam en Evan en China en over >>> >>

  Over duurzaamheid
  – Lezing over hoe men in oud China naar een duurzame landbouw streefde >>> >>
  – Wat kunnen wij leren van onze voorouders wat betreft duurzaamheid? >>> >>
  – Duurzaamheid is een state of mind >>> >>

  Over schrijven als een nieuwe Nederlandse (allochtoon)
  Hoe cultuurshocks omgezet kunnen worden in inspiratiebron >>> >>

  Onderwerpen lezingen

  Toelichting
  Hieronder ziet u de onderwerpen die ik vaak bespreek in mijn lezingen. Maar als u een ander onderwerp voor de lezing wenst, ben ik gaarne bereid een nieuwe lezing voor u voor te bereiden. Graag zelfs, want ik houd van uitdagingen.

  Voor de zakelijke kant van mijn lezing/optreden, bent u van harte welkom contact met mij op te nemen. Contactgegevens zie hieronder.

  Lulu Wang
  www.luluwang.nl
  0031 6 5491 8954

  Onderwerpen
  – Nederland en China: cultuurverschillen en overeenkomsten
  – Do’s en don’ts ivm zakendoen met China
  – Over China:verschillende aspecten
  – Schrijven als allochtoon: voor- en nadelen

  A. Nederland en China – cultuurverschillen en overeenkomsten

 • 1. Godsdienst

 • Naar aanleiding van mijn nieuwe non-fictie Adam en Eva in China bespreek ik de cultuurverschillen tussen Nederland en China vanuit een unieke invalshoek: hoe Bijbelse verhalen of Chinese mythes onze kijk op de wereld fundamenteel beinvloeden
  2. Filosofie
  Verschillen tussen Nederland en China bekeken vanuit Yin en Yang >>> >> : yin en yang/goed en kwaad, voor artikel bereid voor TED X Maastricht >> >>>
  3. Interpersoonlijke relatie in Nederland en China
  Om mijn zevende boek Bedwelmd te schrijven heb ik veel Europeanen en Amerikanen geïnterviewd die met China zaken doen. Sommige van hen hebben of hadden zelfs een liefdesrelatie met een Chinese vrouw of een Chinese man. Het waren boeiende gesprekken, vooral over hoe Chinezen met hun zakenpartners omgaan. Ik denk dat onze kennis hiervan zeker zal bijdragen tot een beter begrip van de cultuurverschillen tussen oost en west.
  4. Culturen leren van elkaar
  Verschillende aspecten van de Chinese cultuur (godsdienst, intermenselijke relaties, geschiedenis, filosofie, economie, politiek, literatuur, integratie, oorlogvoering, sport etc) en deze in tegenstelling tot de Europese cultuur. Wat we van elkaars cultuur kunnen leren en waar we op dienen te letten in intermenselijke, zakelijke en politieke omgang met elkaar.
  5. Cultuurovereenkomsten tussen Nederland en China
  – Nav mijn tiende Book App Nederland, wo ai ni (Nederland, ik houd van jou) (NL) / Regenland, wo ai ni (BE), kan ik vertellen over hoe ik langzamerhand van de Nederlandse cultuur ben gaan houden, ondanks de cultuurverschillen.
  – Door de jaren heen zie ik eerder meer overeenkomsten tussen Nederland en China dan verschillen, dat wil zeggen, als ik op de grote lijnen let en minder op details. Ik bespreek in de lezing over de overeenkomsten tussen de Nederlandse en de Chinese cultuur.

  6. Godsdienst en filosofie
  – Nav mijn elfde boek, de non-fictie Adam en Eva in China geef ik regelmatig lezingen over de oorzaken van de cultuurverschillen tussen NL en CH, namelijk de verhalen die wij vertellen aan onze kinderen. In NL vertellen wij niet zelden Bijbelse verhalen en in CH vertellen zij atheistische legendes. Deze liggen volgens mij aan het fundament van de verschillen tussen NL en CH. Voor meer info >>> >>

  7. Beeld en woord
  – Nav mijn twaafde boek, de gedichtenbundel Levenlangverliefd en van de oprichting van online Galerie Lulu Wang geef ik vaak een openingsspeech op de vernissage van tentoonstellingen van Nederlandse en vooral Chinese kunstwerken. Ik vertel erbij de verschillen tussen NL en CH in hun esthetiek en ik vertel ook wat de synergie tussen woord en beeld voor mij als auteur betekent. Voor meer info >>> >>

 • B. Over China

 • 1. Chinese politiek
  Naar aanleiding van de verschijning van mijn roman Wilde rozen (aug. 2010) vertel ik in mijn lezing over de onderwerpen die in dit boek beschreven staan. Mijn relativering van sommige historische gebeurtenissen in China en hun gelijkenissen met die in Europa.
  2. Vrijheid van meningsuiting
  Ik zou kunnen vertellen over hoe Chinese intellectuelen/historici/politici/journalisten in de 5000 jaar geschiedenis naar waarheid zochten. En hoe ze ondanks het levensgevaar dat ze soms opliepen, waarheid naar buiten brachten en hoe ze de beleidvorming van keizers op hun eigen, best efficiënt te noemen manier, beïnvloedden. Zoals u misschien weet, ik vertel met humor en passie.
  3. Minderheidsbeleid in China
  – In verband met de groei op verschillende gebieden in China kan ik ook vertellen over de veranderingen in de Chinese tradities in deze moderne tijd. Mentaliteit (geloofssysteem), leefgewoonten (eten, drinken, sluiten en onderbreken van huwelijk, wonen, relatie tussen ouders en hun ene kind), onderwijssysteem, geld en zijn rol in de samenleving, discussies onder intellectuelen over de toekomst van China, democratie en zijn plaats in China, Confucianisme en Westerse denkbeelden.
  – De verschillende delen van China en de 56 verschillende volkeren die in China wonen. Geografie (ook in de historische, ecnonomische en politieke zin), de talen en dialecten, leefgewoonte. Als er genoeg tijd is, zal ik ook ingaan op hoe het mogelijk is dat de 56 verschillende volkeren duizenden jaren lang bij elkaar zijn gebleven. Wat voor ideologie heeft er eventueel toe bijgedragen dat China één is gebleven. Hoe het komt dat China als de enige van de vier oude beschavingen nog springlevend is.
  4. Chinese schrift
  Chinese denkbeelden en de Chinese schrift: hoe deze twee elkaar beinvloeden en weerspiegelen
  5. Chinese feesten
  Hoe gelovige en niet-gelovige Chinezen hun feesten vieren en waarom

 • C. Schrijven als allochtoon

 • – Wat zijn de voor- en nadelen van Chineestalig zijn in het schrijven van literaire werken? Hoe probeer ik, jaren lang, gebruik te maken van de voordelen om mijn eigen stijl te ontwikkelen? Met andere woorden, hoe werkt een Chinees brein tijdens literair scheppen in het Nederlands?
  – De cultuurshocks die ik beleef enerzijds als een Chinese die 27 jaar geleden in Nederland kwam, anderzijds als een deels vernederlandste Chinese die na tientallen jaren verblijf in Nederland een of twee keer per jaar terug naar China gaat. En hoe de culturele ‘barrières’ mij inspireren om boeken te schrijven.

 • D. Chinese sprookjes vertellen / voorstelling als lezing

 • Sinds de uitgave van mijn roman Heldere maan in september 2007 geef ik ook voorstellingen. ‘Lulu Wang voert u via Chinese sprookjes en parabels van het Westen naar het Oosten, van fantasie naar werkelijkheid en van Boeddha naar de verboden vrucht.’