Kritiek welkom!

Ik heb de vijand gezien en dat ben ikzelf, zegt Alexander de voorvader van de ´Alexandriaanse coupletten´.

Alles komt uit ons hart, een Boeddhistische spreuk.

Het goede dat wij in een ander zien is een projectie van het goede in ons en het slechte idem dito. Wij ergeren ons aan het doen en laten van een ander omdat wij zelf niet in het reine kunnen komen met hetzelfde aspect in onszelf, aldus psychologie.

Het leven ontwikkelt zich door het goede en het slechte tegelijkertijd te scheppen. De twee evolueren door een onderlinge strijd naar een hoger niveau.

Vandaar dat een Taoistische spreuk luidt: Boeddha ziet het goede en het kwade en gaat zijn eigen weg.

Ik zou het geweldig vinden als jullie, mijn lieve penvrienden, mij kritiek zouden willen geven. Hoe opener hoe beter. Ik hoop van jullie te leren.

Foto: 2012.