Lezingen en verslag

10jaarJilkeipvJim

Lulu heeft nieuwe series lezingen voorbereid speciaal voor scholen, universiteiten, overheidsinstanties, bedrijven die al dan niet met China zaken doen en kunstgaleries >>> >> Om Lulu te boeken voor lezingen >>> >>