Lulu Wangs antwoord over haar open brief aan Grollend jurylid G. (2)

2012-02-11 17.59.09-1

Geachte heer R.

Dank voor uw mail en goed gebouwde argumenten. Ik denk dat het niet interessant is om Nederland wel of niet met racisme te bestempelen.

Ik roep iedereen, allochtoon en autochtoon, op om bij zichzelf te raad te gaan of wij goed bezig zijn. Wij weten het best of wat hoort en wat niet hoort en moeten ons niet schuilen achter namen, woorden en ideologie. Immers, zelfs als Nederland niet racistisch is, is het nog geen reden voor ons om individuen van bepaalde bevolkingsgroepen in de media belachelijk te maken.

Tevens roep ik iedereen op om een ander te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Dan is er niet alleen geen racisme meer, maar ook geen pesten.

Ik ben onder de indruk van uw humane houding tegenover alle mensen onder de zon, ongeacht autochtoon of allochtoon. Daarom houd ik van Nederland en Nederlanders.

Trouwens, ik voel me Chinese noch Nederlandse. Ik ben een wereldburger en sta boven rassen en ermee verband houdende haten.

De reden waarom ik een foto bijvoegde in mijn open brief is dat ik vind dat wij dieren evenmin moeten discrimineren. Misbruik maken van onze machtspositie tegenover mensen, dieren en planten is laf.

Ik pleit niet voor polarisatie, maar voor zelfreflectie.

Liefs en dank,
Lulu Wang
Foto: Lulu met hondje Rocco Ferreira
Fotograaf: Amber Sousa Ferreira
Aanleiding zie >>> >>