Over Chinese vrouwen in Nederland

小DSCF9439

Een jonge studente die goed nadenkt heeft de volgende vragen aan Lulu gesteld en zie Lulu’s antwoord erop:

V: In hoeverre heeft de opvoeding iemand in de situatie van mijn moeder naar uw idee invloed op haar kinderen?

A: Heel sterke invloed. In de positieve en in de negatieve zin.

V: Wat zijn volgens u de grootste cultuurverschillen tussen Nederland en China?

A: De manier waarop mensen met elkaar communiceren. Chinezen zijn indirecter en men moet vaak gissen naar de bedoeling.

V. Hoe staat de Chinese cultuur tegenover emigreren naar Europa?

A: De Chinese cultuur heeft sowieso in de loop der jaren veel sympathie van Europeanen gekregen.

V. Wat zijn de grootste cultuurverschillen tussen het platteland van China en de stad?

A: Levensstandaard.

V. Wat zijn de Chinese invloeden die vaak in de Nederlandse cultuur nog doorschemeren bij Chinese vrouwen die langere tijd in Nederland wonen? (is daar iets van een soort patroon in te vinden)

A: Chinese vrouwen hier werken vaak harder dan de autochtonen omdat ze in China ook hard moesten werken – een gewoonte geworden.

屏幕快照 2013-04-11 10.01.46 PM

Koop of download boeken van Lulu Wang vanaf 3,99 euro >>> >>