Salon 8 in het Lulu Theehuis

Nieuws>>> >>

Agenda >>> >>

Terugblik >>> >>

‘八号沙龙在露露茶室’ 中文版 >>> >>

Terug naar het Lulu Theehuis >>> >>

Salon 8 in het Lulu Theehuis is opgericht door Lulu Wang en de heer Eric Hellingman, journalist en culinaire specialist.

Introductie

PPT >>> >>

Het East Meets West kruispunt

Salon8 is een podium waar talentvolle Chinese, Nederlandse, Belgische en andere Europese kunstenaars, wetenschappers, technici, top chefs, ondernemers en politici hun publiek ontmoeten en hun creativiteit en ideeën verder wereldkundig maken. Wij zien uitwisseling als een uitstekende manier van kruisbestuiving en als bindmiddel om Europese en Chinese specialisten dichter bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar kunnen leren kennen en met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

八号沙龙旨在

- Duurzame partnerschappen tussen Nederlandse,Belgische alsmede overige Europese en Chinese instellingen, in verschillende sectoren (cultuur, wetenschappen en technologie, culinair, bedrijfsleven en politiek) aanmoedigen.

- Nederlandse en Chinese specialisten op het gebied van cultuur, wetenschappen en technologie, culinair en van het bedrijfsleven promoten.

- De koppeling en uitwisseling tussen Nederlandse, Belgische alsmede overige Europese en Chinese professionals bevorderen.

- De koppeling en uitwisseling tussen Nederlandse, Belgische alsmede overige Europese en Chinese professionals bevorderen.

- De promotie van het Nederlandse,Belgische alsmede overige Europese en Chinese denken en de uitwisseling in debatten van ideeën ondersteunen.

Wie doen mee?

– Geïntegreerde specialisten uit Nederland,België alsmede overige Europese land en China.
– Experts met kennis van de lokale markt.
- Mensen met rijke ervaring.
- Mensen met goede contacten met zowel lokale als centrale (overheids)instanties.

In welke vorm?

Salon8 streeft er naar om als het ware een “schil” om zich heen te creëren en uit te groeien tot een trefpunt van kunst, cultuur, food en business, die bestaat uit experts op specifieke terreinen. Behalve specialisatie, is kleinschaligheid het belangrijkste voordeel. Salon8 denkt dit te bereiken door het organiseren van ontmoetingen en het aanbieden van hoogstaande bijeenkomsten voor een select publiek, waarbij de veelvuldigheid en universele waarden van Oost en West in al hun facetten worden belicht.

Welke activiteiten?

Onder het genot van hapjes, drankjes en exclusieve thee nemen de gasten deel aan een van onderstaande activiteiten:

– lezingen: Gegeven door experts over de Chinese cultuur en het bedrijfsleven en over cultuurverschillen tussen het Westen en China.

– Dialoog tussen vakgenoten: Chinese specialisten op verschillende gebieden converseren met hun Nederlandse vakgenoten en ze wisselen met elkaar kennis en ervaring uit.

– Bijeenkomsten: Chinezen die Nederland bezoeken, Chinezen die in Nederland wonen en autochtone Nederlanders praten met elkaar over hun respectievelijke Nederlandse en (indien ze naar China zijn geweest) Chinese ervaringen. Zo leren ze van elkaar beide landen en cultuur kennen, op een aangename en persoonlijke manier.

Voor wie?

Culturele uitwisseling en activiteiten kunnen meer invloed hebben dan troepen of politieke delegaties. Salon8 wil Chinese kunstenaars, top chefs, wetenschappers, politici en ondernemers de mogelijkheid geven om in contact te komen met collega’s, letterlijk overzee. Dit om zich te ontplooien en te ontwikkelen. En om een selectief gezelschap van Nederland, België en overige Europese landen in contact te brengen met hun Chinese collega’s.

Continuïteit en selectiviteit

Het streven is om Salon8 uit te laten groeien tot een centrum waaruit op structurele wijze de continuïteit van de activiteiten gewaarborgd kan worden. De activiteiten van Salon8zijn alleen toegankelijk voor geselecteerde genodigden.

Plaats en concept

Lulu Theehuis is ook een concept, iets wat inhoudt dat, bovengenoemde activiteiten kunnen plaatsvinden in het fysieke Lulu Theehuis, maar ook elders. Dit geldt ook voor Salon 8 in het Lulu Theehuis.