Meer over de muziek en tekst van ‘Ten Songs of Change’

Nederlandse versie / Dutch version

Ten Songs of Change

Geïnspireerd door Yi Jing

Over de muziek

Geschreven door Marion von Tilzer

Het oeroude boek Yi Jing vormt het uitgangpunt voor de voorstelling ‘Ten Songs of Change’, met tekst en muziek voor cello, vocals en piano.

De allereerste teksten van dit 5000 jaar oude boek uit de Chinese literatuur komt van nomaden, die hun observaties over de getijden en de wetmatigheden van de natuur aan hun kinderen overleverden.

Deze mondelinge overleveringen werden steeds meer verfijnd, opgeschreven, en uiteindelijk ontstond de vorm van 64 Hexagrammen, zoals wij het ‘Boek der Verandering’ kennen. De 64 hexagrammen worden gevormd door acht trigrammen, die symbolen zijn voor de acht basis energieën uit de natuur.

Voor de muziek liet ik me leiden door de (emotionele) attributen die bij elk trigram horen. Tijdens het proces van componeren voor dit project gebeurde iets bijzonders: de energie van het trigram, waar ik telkens mee bezig was, kwam in de verschillenden aspecten in mijn leven voor, waardoor ik elk trigram op een heel persoonlijke en lijfelijke manier beleefde. Op deze manier vloeide de beleving van de verschillende trigrammen op een heel directe manier in de composities.

De volgorde van de trigrammen voor deze compositie is ontleend aan de verschillende dagdelen, die elk trigram vertegenwoordigt en vormt een cyclus van een hele dag. Het begint en eindigt in de nacht.

Over de tekst

Geschreven door Lulu Wang

中文节目介绍, In het Chinees >>> >>

De tekst bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat gedichten uit de Tang- en Songdynastie, ruim duizend jaar geleden. Het tweede deel is mijn toelichting voor het publiek over de achtergrond en mijn interpretatie van de gedichten. Zowel de keuze van de gedichten als mijn eigen tekst is ingegeven door mijn voorliefde voor Yi Jing, ook wel door Chinezen ‘Wijsheid der wijsheden’ genoemd.

Ondanks dat het voor mij als auteur voor de hand liggend zou zijn om zelf tekst te schrijven voor de voorstelling, heb ik besloten om gedichten te gebruiken uit het literair gezien meest glorieuze tijdperk dat China heeft gekend. Hoewel het geen makkelijke opgave is om de gedichten vanuit de invalshoek van Yi Jing uit te leggen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken om het toch te doen. Gewoon om te laten zien hoe Yi Jing ziel aan de Chinese poëzie geeft.

Als de wereld vergaat en elk continent mag op de uittocht naar een andere planeet slechts één ding meenemen, zal Europa voor haar muziek kiezen en China voor haar kalligrafie, denk ik. Voor mij als Chinees is de Europese muziek ongeëvenaard hier op aarde. Om eer te doen aan de piano en cello, mijns inziens het koningspaar van de Europese muziekinstrumenten, moet ik twee pronkstukken van het Chinees cultureel erfgoed aanspreken. Het een is de Tang-poëzie en het ander is Yi Jing. De voorstelling laat het publiek horen hoe Europa en China naar elkaar toe snellen via een regenboog die zestig minuten in stand wordt gehouden door muziek, poëzie en wijsheid der wijsheden.

English version /Engelse versie

Ten Songs of Change Maya Fridman (cello, vocals), Lulu Wang (texts), Marion von Tilzer (piano & composition) The performance Ten Songs of Change is a Concert Poem. It is based on the Yi Jing, the ancient Chinese book of wisdom, possibly the oldest book on the planet. Like other monuments of human culture, it was a cooperative effort spanning many centuries. The oldest ideas in the book were probably handed down by the elders of nomadic tribes. These early authors observed the stars and tides, plants and animals, various cycles of natural events, as well as patterns of relationship in families and societies, the practice of business, craft of government and the grim art of warfare and the eternal human dramas of love, ambition, conflict and honour. And instead of creating a fixed chart of the cosmos, they put together a guide to the way things change: a fluid interconnected system of relations: the 8 trigrams and 64 hexagrams.∗ My inspiration for the music came from the emotional aspects attributed to the eight trigrams, which form the basic elements in nature. During the process of writing the music something special happened: the energy of each trigram I was busy with, appeared in various areas of my life. Through having such tangible experience of each trigrams enabled me to transform this experience in a very direct way into music. The order of the trigrams presented in our performance forms an entire cycle of day and night, as each trigram also represents a specific time of day. We begin and end at nighttime.

Marion von Tilzer

The Movements: Introduction & Prologue Water Mountain Thunder Wind Fire Earth Lake Heaven Epilogue/Night Song

The text consists of two parts. One part contains poems mainly from the Tang Dynasty,written more than a thousand years ago. I have translated these poems into Dutch. The second part is my information about and interpretation of Yi Jing and the Tang-poems. Both the choice of the poems and my own text are motivated by my love for Yi Jing – Chinese call it ‘The Wisdom of Wisdoms’.

Although for me as author, it would have been logical to write my own text for this performance, I decided to use the poetry from one of the most glorious periods of the Chinese history – The Tang Dynasty. Even though it is not so easy to explain the Tang-poems from the point of view of Yi Jing, I still made an effort to do it, because I want to show the audience how deeply the Yi Jing has influenced the Chinese way of thinking and the Chinese literary expression.

If one day the earth decays and we all have to emigrate to another planet and if every continent can only take one cultural heritage with it, then China shall take calligraphy with her and Europe shall take music with her, I suppose. In my opinion, European music is unparalleled on this planet. I have to choose two superb items from the Chinese cultural heritage to go with cello and piano – a royal couple of the European music – and therefore I took Yi Jing and the Tang-poetry. The performance let the audience hear and experience how Europe and China rush into each others arms along a sixty minutes long rainbow. A rainbow built with music, poetry and the wisdom of wisdoms.

Lulu Wang

Ten Songs of Change is produced by MuziCan Foundation with the support of the Prins Bernard Cultuurfonds and the Gravin van Bylandt Stichting. ∗excerpt from the introduction to “The I Ching Workbook” by R.L.Wing


Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>

Première ‘Ten Songs of Change’ op het Grachtenfestival, wo. 14 augustus 2019 te Amsterdam, van harte welkom!

中文节目介绍 >>> >>

Wat: Première van Ten Songs of Change

Wanneer: Wo. 14 augustus 2019

Hoe laat: 19.30 uur

Waar: CC Amstel, Grote zaal

Cullinaplein 1

1074 JN Amsterdam

Kaartverkoop: >>> >>

Voor meer informatie over de voorstelling >>> >> Voor meer praktische informatie: www.grachtenfestival.nl

Voorstelling

Ten Songs of Change

Europese muziek geïnspireerd door oeroude Yi Jing en omlijst met poëzie uit de Tang-dynastie

Cello: Maya Fridman, winnaar ‘Dutch Classical Talent 2019’

Compositie en piano: Marion von Tilzer, winnaar van Donemus Composition Competition

Tekst: Lulu Wang

Componist en tekstschrijver over Ten Songs of Change >>> >>

Lulu over the making of Ten Songs of Change

中文节目介绍 >>> >>

Vorig jaar stelde Maya aan Marion en Lulu voor om een voorstelling te maken, die in het teken zou staan van de traditionele Chinese cultuur. Toevallig had Lulu in de loop der jaren een serie artikelen geschreven over de relatie tussen Yi Jing en quantummechanica. Dit oeroude Boek der veranderingen fascineert ook Maya en Marion. Daarom hebben ze met zijn drieën besloten een voorstelling te maken met Yi Jing als inspiratiebron.

Lulu ging eerst aan de slag met tekstschrijven. En dit resulteerde in een serie artikelen.

Ondertussen begon Marion ook te lezen over Yi Jing. Een boeiend proces zowel voor Marion als voor Lulu, omdat Yi Jing een totaal andere, zo niet een omgekeerde kijk op de wereld en op het leven geeft dan wij gewend zijn.

Hierna ging Marion muziek componeren. Ze hield nauw contact met Lulu, want in woorden uitgedrukte gedachten en gevoelens – tekst – is een bakermat van de muziek. In deze periode voerden Marion en Lulu lange en diepgaande gesprekken over Yi Jing en ermee verwante onderwerpen.

Gaandeweg zijn de rollen omgekeerd. Zodra Lulu Marions compositie hoorde, reviseerde ze haar tekst en kwam met gloednieuwe tekst opdraven. Sterker nog, om de cryptische taal en diepzinnige inhoud van Yi Jing te combineren met Marions compositie, stelde Lulu voor om het proza dat ze voor de muziek geschreven had te vervangen door Tang-gedichten. Gedichten zijn beeldender dan Yi Jing. Bovendien, de Tang-dynastie kende namelijk menig dichter die zich door Yi Jing liet inspireren. Lulu heeft een aantal dergelijke gedichten gekozen en in het Nederlands vertaald.

Lulu over de repetities

Toen kwam Maya in beeld. Ze speelt niet alleen prachtig cello maar componeert ook muziek. Ze is tevens zeer belezen en heeft, net als Marion, een scherp gevoel voor de woordkunst. Terwijl Lulu per lied een gedicht voorstelde, beoordeelden Maya en Marion het gedicht – is het geschikt voor het lied in kwestie of niet? Dit proces ervoer Lulu als een intens genot. De twee musici konden de Tang-gedichten die zo ver van hun geboortplaats Europa en van de huidige tijd liggen feiloos aanvoelen en begrijpen. Samen hebben de drie vrouwen de juiste poëzie voor het juiste lied gevonden.

De repitities die erop volgden ervoer Lulu als een nog intenser genot. Net als Yin en Yang die op elkaar afstemmen en met elkaar in evenwicht komen, stemden de instrumenten van Maya en Marion op Lulu’s gedichten af op een manier die Lulu de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘harmonie’ liet inzien. Door Maya en Marion begreep Lulu waarom gedichten in het Chinees Shige 诗歌 (liederen in de vorm van rijmende woorden) heet. Want Tang-gedichten klinken niet als muziek, maar ze zijn muziek, kreeg Lulu van de twee musici te horen.

Genot

Er zijn in totaal tien liederen en evenveel gedichten. Lulu zou de tien gedichten voordragen, zowel in het Chinees als in het Nederlands. Tijdens een repetitie stelden Marion en Maya echter tegelijk voor om het tiende gedicht aan Maya over te laten. Ze zou het gedicht niet voordragen maar zingen. Het bleek dat Maya niet alleen een begaafde cellist is, maar ook een zangeres, een ontdekking die Lulu een zoete verbazing gaf. Hier bleef het niet bij. Toen Maya het tiende Tang-gedicht, op basis van Marions compositie, in zang omzette, onderging Lulu een tweede, nog grotere verbazing. Maya is nooit naar China geweest en spreekt geen woord Chinees. Lulu nam aan dat Maya weinig van de muziektraditie van de Tang-dynastie ( 618—907)kende. Ze zong het Tang-gedicht echter zodanig dat Lulu het gevoel kreeg dat ze befaamde Tang-dichteressen en zangeressen in één zoals Liu Caichun en Xue Tao hoorde dichten en zingen.

Als kind hoorde Lulu over het land van Mozart. Ze droomde ervan om de rijke muziektraditie van Oostenrijk van dichtbij mee te maken. Haar jeugddroom kwam uit toen ze met Marion samenwerkte. Uit de pen van deze fragiele en sierlijke Oostenrijkse kwam muziek die Lulu tot tranen ontroerde.

Als kind hoorde Lulu van haar ouders, die zelf ook boeken schrijven, dat een verhaal de lezer alleen kan raken als de auteur er zelf door geraakt is. Hetzelfde geldt voor muziek, meent Lulu. Van harte hoopt Lulu dat u net zoveel kunt genieten van Ten Songs of Change, zoals Lulu genoten heeft van het wordingsproces.

Tot ziens op 14 augustus! Weet u misschien wat ‘Tot ziens’ in het Chinees is? 不见不散 – Ik blijf op de plek wachten totdat u komt opdagen. Wie zegt dat Chinezen stille types zijn?

Lulu


Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>