Leven als water – In de ogen van Yi Jing, 2, Lulu Wang

Verwachtingen

Wat wij zien, wordt mede bepaald door onze verwachtingen, aldus een cognitief neurowetenschapper. Daar zit wat in. Zo zegt men dat als een kind de Bijbel leest, het wonderen ziet. Als een scepticus de Bijbel leest, ziet hij magie.

 

 

 

Een van de grootste geleerden van de vorige eeuw in China heette de heer Muoruo Guo. Hij was archeoloog, historicus, kalligraaf, schrijver, dichter en toneelschrijver in één. Guo was niet alleen vakbekwaam op velerlei gebieden, hij had ook diverse vrouwen bemind en bezwangerd. Een romanticus in hart en nieren. Gelijk menig zichzelf respecterende Chinese intellectueel, verdiepte Guo zich ook in Yi Jing.

 

Voorstellen

Door de eeuwen heen had men zich afgevraagd waarom Yi Jing Yin (de vrouwelijke energie) met een gebroken lijn — — aanduidt en Yang (de mannelijke energie) met een hele lijn —–. Toen kwam de heer Guo. Hij beweerde dat de twee symbolen staan voor het respectievelijk vrouwelijke en mannelijke uitwendig voortplantingsorgaan. Een ware romanticus aan het woord. Over ‘Wat wij zien, wordt mede bepaald door onze verwachtingen’ gesproken.

 

Geen idee of een verlengde van die interpretatie eveneens afkomstig is van Guo’s geniale brein, maar er is een mening, tegenwoordig een wijdverspreide mening. Die luidt, ook het nummer 0 (Ying) en 1 (Yang) verwijzen naar datzelfde orgaan van respectievelijk de vrouw en de man. Nou, met een scheutje voorstellingsvermogen en een eindje schuinsmarcheren kan ik me wel in die twee interpretaties vinden.

 

Water en aarde

 

Trekken wij bovengenoemde gedachtegang door, kan ik me tevens voorstellen waarom Yi Jing met Yin, — — en 0 het water symboliseert en met Yang, —– en 1 de aarde. Immers, indien wij — — en 0 als een stuk grond zien met middenin een kuil of als een bron, vloeit er regenwater in of welt er bronwater uit; indien wij —– en 1 als een stuk gave grond beschouwen, treffen wij er minder water aan. Van wie is de huid zachter en sappiger? Van de man of de vrouw? Geen wonder dat Baoyu, de hoofdpersoon in de beroemdste klassieke Chinese roman Droom in de rode kamer zegt, ‘De vrouw is gemaakt van water en de man van klei (aarde).’

 

‘Leven als water’ behoort tot Yi Jings meest gevleugelde uitspraken. Zelfs kinderen in China nemen de zin in de mond, al weten ze niet wat het betekent. Daar rust zegen op, dit voelen de kleintjes aan hun water. De uitspraak beschrijft namelijk het hoogste doel waar een sterveling naar kan streven, aldus Yi Jing lezende Chinezen.

 

Enerzijds

Aan welke eigenschappen heeft het water zijn cultstatus te danken?

 

Een, flexibel. Het water brult niet tegen een berg dat hij moet wijken omdat het door wil stromen. Het loopt eromheen. Klaar is kees.

 

Twee , nederig. Het water gaat naar beneden. Alleen vlakbij de stad Luo Yang, Noord-China, de bakermat van Yi Jing, is nog steeds een rivier die omhoog vloeit. Een bezienswaardigheid voor menig Chinees.

 

Drie , stil. Het water klaagt noch krijst. Meestal gaat het zwijgzaam zijn gang maar het laat zich door niets of niemand tegenhouden.

 

Vier , veelal onzicht-, ongrijp- en onverslaanbaar. Het water van de aarde scheiden is niet onmogelijk – wij kunnen desnoods polderen – maar het blijft een moeilijke opgave, waar wij niet zo gauw aan beginnen, tenzij het water ons tot de lippen stijgt.

 

Vijf, mede door de bovengenoemde eigenschap is het water alom aanwezig. Vanuit de satelliet bekeken is de aardbol net een blauwe knikker.  

 

Zes, onmisbaar en voedzaam. Zonder water kan er leven op aarde ontstaan noch voortbestaan.

 

Zeven , zacht en teder. Het water streelt onze huid met zijn miljarden tedere druppels.

 

Acht, een blijvertje. Dinosaurussen zijn, hoewel gigantisch en haast almachtig, uitgestorven. Zo zijn nog meer dergelijke titanen van de aardbol weggevaagd, maar het water heeft alle rampen, oorlogen en wat dies nog meer zij overleeft.

 

Anderzijds

 

O wee als de maat vol is, want dan vertoont het water de keerzijde van bovengenoemde eigenschappen.

 

Een, stug. Kijk naar de tsunami.

 

Twee, trots. Haal ons huizenhoge golven voor de geest.

 

Drie, talloze decibels. Luister naar de stormende zee.

 

Vier en vijf, geen keerzijde.

 

Zes, in tijden van extreme en aanhoudende droogte sneuvelen mensen, dieren en planten.

 

Zeven,  keihard. Zodra er een overstroming is, kunnen wij beter de benen nemen dan er tegenin gaan.

 

Acht, als wij de aarde blijven vervuilen en uitputten, moeten wij misschien naar een ander hemellichaam verhuizen, maar het water zal vermoedelijk het laatste zijn dat hoeft te emigreren.

 

Water en vrouw

 

Water is Yin. Yin is de vrouwelijke energie ofwel de vrouw. Trekken wij Yi Jings gevleugelde uitspraak ‘Leven als water’ door, dan krijgen wij ‘Leven als een vrouw’. Met een beetje voorstellingsvermogen kan ik me inderdaad voorstellen dat bovengenoemde watereigenschappen
meer weg van een vrouw hebben dan van een man.

 

Waarom zou ik voor vrouwenrechten vechten? Die rechten zijn mij reeds toegeschreven door Yi Jing en door het water. Toegegeven, rechten hebben en er bewust van worden, zijn twee verschillende zaken. Vandaar dat als iemand mij probeert te kleineren omdat ik een vrouw ben, ik sterk aan water denk. Die persoon moet van goede huize komen om het water uit de aarde, de lucht, de dieren, de planten, uit zichzelf en uit ons allen te destilleren om het naar behoren te geringschatten.

 

Dezelfde lijn

 

Aangezien zowel mannen als vrouwen zeventig procent uit hetzelfde water bestaan, heeft het geen zin om op het ene geslacht of het andere neer te kijken, anders zou het betekenen dat wij ons eigen water kleineren. En daarin huist de wijsheid van Yi Jing. Het boek beschrijft de man en de vrouw met dezelfde lijn, alleen heeft de lijn van Yin — — al een split in het midden en die van Yang —– is nog heel. Aan het einde van zijn levensreis schreef Einstein aan zijn dochter dat liefde de verbindende kracht is van het heelal. Een geruststellende speculatie. Niet het onderscheid maar de liefde tussen mannen en vrouwen houdt de boel draaiend.

 

Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>