Website GogoDutch stuurde mij gisteren: Open brief aan de Nederlandse media, hierbij de tekst/昨天收荷乐网(GoGoDutch) 致荷兰媒体的公开信,在此转发

Beste collega’s van de Nederlandse media,

Wij als in Nederland wonende Chinezen willen graag via uw mediaplatform het voor
ons zeer belangrijke onderwerp van tolerantie en respect aankaarten. Deze brief is tot
stand gekomen als reactie op de recentelijk uitgezonden RTL aflevering van
“Holland’s Got Talent”, waarin Gordon Heukeroth zich meermaals discriminerend
uitte. Daarnaast roepen wij met deze open brief alle in Nederland wonende Chinezen
en Nederlanders op om samen door te bouwen aan een tolerante, respectvolle en
begripvolle Nederlandse samenleving.

In de uitzending van 16 november 2013 maakte jurylid Gordon persoonlijk gerichte,
discriminerende opmerkingen over een Chinese kandidaat en choqueerde daarmee
een grote groep kijkers. Wij zijn van mening dat Gordon bij het maken van zijn
opmerkingen niet gedacht heeft aan gevoelens van Chinezen. Menig Nederlands-
Chinees voelt zich door deze aflevering gekwetst of vervreemd van de Nederlandse
samenleving. Wij vinden het uiterst ongepast dat Gordon als publieke persoonlijkheid
in een invloedrijk televisieprogramma discriminerende opmerkingen kan en mag
maken. Wij keuren dit absoluut af, ook omdat dergelijke opmerkingen buiten het
programma om zeer negatieve gevolgen kunnen hebben. Daarbij betreuren wij het
ook ten zeerste dat RTL4 gekozen heeft om deze ontoelaatbare opmerkingen uit te
zenden. In vele landen, onder andere China, Amerika, Engeland, Australi., Canada en
Nederland, hebben zijn woorden de aandacht getrokken en hiermee het positieve
beeld van de Nederlandse samenleving geschaad.

Naast dit zeer negatieve gevolg is het ons opgevallen dat ook veel Nederlandse media
en burgers kritiek hebben geuit op de discriminerende opmerkingen van Gordon. Wij
betuigen hiervoor onze oprechte dank! Nederland staat vooralsnog bekend als een
verdraagzame multiculturele samenleving en wordt overal ter wereld aangeprezen
als een tolerant en respectvol land. In het dagelijkse leven communiceren de
Chinezen in Nederland uitstekend met het overgrote deel van de bevolking, en
onderhouden de meesten een prima relatie op basis van wederzijds respect.

Wij geloven uiteraard dat de opmerkingen van Gordon slechts zijn eigen idee.n
weergeven en dat deze niet de meerderheid van de bevolking representeren. Ook
vinden wij dat wederzijds respect tussen individuen en groepen één van de
basiselementen is voor een moderne en beschaafde maatschappij. Ieder volk in iedere
samenleving heeft een fundamenteel recht om gerespecteerd te worden door andere
personen en sociale groepen, ongeacht ras, huidskleur en of het in de horeca
werkzaam is. Niemand zou op grond van deze verschillen ongelijk behandeld of
bespot moeten worden.

Chinezen wonen al meer dan honderd jaar in Nederland en spelen een belangrijke rol
in de Nederlandse maatschappij. Zij die in Nederland studeren, werken en wonen zijn
actief in alle sectoren van het land en zijn daarbij een belangrijke kracht in de
ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Als etnische minderheid hopen wij
om altijd de dialoog met onze medelanders aan te kunnen gaan en daarbij rekenen wij
op begrip en harmonie. Wij roepen daarom iedereen op, inclusief de Chinezen en
andere minderheden in Nederland, om bij dit onderwerp stil te staan en van deze
gebeurtenissen te leren. Samen zouden wij ons moeten inspannen om discriminatie
uit te bannen en de Nederlandse tolerantie en multiculturele samenleving in ere te
houden.

Met vriendelijke groeten,

荷乐网(GoGoDutch)

联合时报(United Times)

华侨新天地 (Asian News)

全荷华人社团联合会(Stichting Landelijke Federatie van Chinese Organisaties in
Nederland)

旅荷华侨总会(Algemene Chinese Vereniging in Nederland)

荷兰华人总会 (Vereniging van Chinese Immigranten in Nederland)

荷兰温州同乡会(Vereniging van Wenzhou Chinezen in Nederland)

荷兰青田同乡会(Algemene Vereniging Chekiang Chinezen in Nederland)

旅荷林堡华侨总会(Algemeen Chinees Vereniging Limburg)

荷兰国际商会(Nederlandse international Business Vereniging)

欧洲侨爱基金会 (Europe Qiao Ai Foundation)

中国留荷学人基金会(Foundation Chinese Student Support NL)

荷兰瑞安教育基金会(Vereniging Ruian in Nederland)

荷兰文成同乡会(Vereniging Wencheng Nederland)

致荷兰媒体界的公开信

荷兰媒体界朋友,你们好!

我们是居住在荷兰的华人华侨,希望借贵媒体平台,表达我们对2013年11月16日RTL电视台播放的“荷兰达人秀”节目中评委Gordon Heuckeroth先生发表歧视华人言论这一事件的态度,并呼吁包括华裔及各个少数族裔在内的全体荷兰民众共同创造互相包容、尊重、理解的荷兰社会。

评委Gordon Heuckeroth在该节目中,针对一名华人选手汪潇发表带着明显个人倾向的歧视性言论。我们认为,Gordon Heuckeroth发表的言论,没有考虑到华人的民族文化和心理,对华人社群造成一定程度的伤害。Gordon Heuckeroth作为公众人士在具有巨大传播效应的电视节目中发表如此歧视性言论,是非常不妥当的!我们对此言论表示强烈的不满!而RTL电视台任由如此歧视性言论公开播放,在包括中国、美国、英国、澳大利亚以及荷兰本地在内的诸多国家中引起了广泛关注,对荷兰社会的声誉也造成了一定程度的损害,我们对此深表遗憾!

我们注意到,对于此次Gordon Heuckeroth歧视性言论事件,诸多荷兰民众、媒体已经通过各种渠道对其进行了批评。作为居住在荷兰的华裔,我们对此表示衷心感谢!荷兰是一个包容多元文化共存的社会,在现实生活中,荷兰华人族裔与绝大多数荷兰人都建立了互相尊重、彼此沟通的良好互动关系。荷兰这个国家,也因其包容性与多元化,而赢得了来自世界各地的赞誉。我们相信Gordon Heuckeroth的言论纯属个人观点,并不代表荷兰主流社会的意识。

我们认为,每一个个体,或群体之间的相互尊重,是现代文明社会的基本要素之一。因此,任何社会当中的任何民族,无论其肤色、人种、职业、文化有何差异,都应该获得来自社会其他个人及团体的基本尊重,也都不应该因此类差异而遭受不平等的对待。

华人移居荷兰已有逾百年历史,华裔荷兰人已经成为荷兰社会的重要组成部分。现如今在荷兰学习、工作和生活的华人,广泛参与到荷兰各行各业,逐渐成为荷兰社会发展当中的重要力量之一。作为荷兰的少数族裔,我们期待能够与荷兰主流社会展开更多对话与沟通,达成更多的理解,实现和谐共存。我们希望在此呼吁,包括华裔和其他各个少数族裔在内的所有荷兰民众,以此为鉴,反省自身,共同努力,消除歧视,维护荷兰宽容、多元的社会精神。

荷乐网(GoGoDutch)
联合时报(United Times)
华侨新天地 (Asian News)
全荷华人社团联合会(StichtingLandelijkeFederatie van Chinese Organisaties in Nederland)
旅荷华侨总会(Algemene Chinese Vereniging in Nederland)
荷兰华人总会(Verenigingvan Chinese Immigranten in Nederland)
荷兰温州同乡会(Vereniging van Wenzhou Chinezen in Nederland)
荷兰青田同乡会(AlgemeneVereniging Chekiang Chinezen in Nederland)
旅荷林堡华侨总会(AlgemeenChineesVereniging Limburg)
荷兰国际商会(Nederlandse international Business Vereniging)
欧洲侨爱基金会 (Europe Qiao Ai Foundation)
中国留荷学人基金会(Foundation Chinese Student Support NL)
荷兰瑞安教育基金会(VerenigingRuian in Nederland)
荷兰文成同乡会(VerenigingWencheng Nederland)
荷兰中国文化基金会(Stichting Chinese CultureleEvenementen Nederland )
荷兰中荷经济文化基金会(StichtingCulturele en Economischebetrekkingen China-Nederland )
荷兰湖南同乡会(Vereniging Hunan Chinezen in Nederland)