Woorden schieten te kort

Woorden schieten te kort
nu onze droefenis lang is
reddeloze lijdenis verdort
als medeleven oneindig is
 
Lulu wenst heel Belgie en Nederland zielesterkte in onze rouw
om de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland.