Een taal ding: ‘financiële onafhankelijkheid’

Misschien ligt het aan mij, maar moet de uitdrukking niet luiden: ‘financiële afhankelijkheid’? Want men laat, in dit geval, zijn gevoel van vrijheid afhangen van de grootte van zijn vermogen.

Foto: Ye Huang