Welkomsttekst, deel 1 van de toespraak van Lulu Wang op de mediapresentatie van haar vijftiende boek Nederwonderland op 1 mei 2018 in het Lulu Theehuis, Den Haag

Zeer gerespecteerde heer professor Brinkhorst en mevrouw Brinkhorst,

highly respected Ms. Sun of the China Cultural Centre The Haque,

– zeer gerespecteerde heer drs. Balk, echtgenoot van mijn taalkundige verlichter wijlen professor Frida Balk-Smit Duyzentkunst,

– mijn lieve buren en tevens een voorbeeld voor allen die in staat zijn om de Nederlandse cultuur en traditie in ere te houden en die het ook daadwerkelijk doen – mevrouw en heer Van Voorst tot Voorst,

– our precious guest from afar Mr. Ren Yan, correspondent of the Chinese newspaper Renmin Ribao, who comes from two foreign countries, first from China and then from Belgium, where the European office of the newspaper is stationed,

– hooggeachte vertegenwoordigers van de Vereniging Nederland China heer Oey Toen Ping en heer Robbert Coops die tevens een van de redacteuren van Nederwonderland is,

– hooggeachte heer Theo Oskam, mede-uitgever van mijn vorige boek Chineeslekker, hooggeachte alle gasten en journalisten,

– mijn lieve Laura Emmen, die Nederwonderland prachtig heeft geillustreerd,

– mijn dierbare redacteuren Ewald Krijnen en Jan Vanhaelen die 24 uur per dag paraat staan mijn taalfouten eruit te halen, en tevens heer Godfried Custers en mevrouw Marion Cleyne,

– hooggeachte dames en heren en mensen van de media,

– van harte welkom op de mediapresentatie van mijn vijftiende boek Nederwonderland.

In het Nederlands zeggen we: Zaken gaan voor het meisje. Zoiets als eerst werken en dan plezier hebben. Vandaag doen wij het andersom. Voordat wij met het officiele gedeelte van de presentatie beginnen, gaan wij eerst genieten van de beeldschone muziek van de componist en pianist Henk Wieman en de violiste Christina Constantinescu. Het stuk dat ze gaan spelen heet Italian Journey. Een applaus voor dit duo.

Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>