Over het schrijfproces van Nederwonderland, deel 2, toespraak Lulu Wang op de mediapresentatie van haar vijftiende boek Nederwonderland op 1 mei 2018 in het Lulu Theehuis, Den Haag

Na 31 jaar Nederland van links en rechts, van voor en achter te hebben geobserveerd heb ik de moed opgevat om een boek erover te schrijven. Ik dacht dat ik er eindelijk toe in staat was, maar dat bleek niet zo te zijn. Het schrijfproces was een pijnlijke. Ik dacht dat ik open-minded was, maar nu ik alles op papier ging zetten, merkte ik alsnog mijn etnocentrisme. Ik neigde met mijn Chinese normen en waarden Nederlanders te passen en te meten, iets wat resulteerde in kritiek en commentaren. Dat wilde ik niet – ik wilde juist een boek schrijven over het mooie van dit land, dat mij hielp te groeien en bloeien. Om uit de impasse te komen, besloot ik mijn oordeel, hoe diep ik me er ook voor schaamde, over Nederland voor te leggen aan mijn Nederlandse vrienden en redacteuren. Dat werkte helend. Door erover te praten begreep ik Nederland beter, waardoor mijn vooroordelen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Opeens besefte ik waarom sommige mensen in Nederland, erbuiten ook hoor, radicaliseerden. Onder andere door gebrek aan communicatie. Zolang wij in dialoog blijven, heeft vooroordeel geen voet om op te staan. Dit boek is een poging tot dialoog.

Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>

Welkomsttekst, deel 1 van de toespraak van Lulu Wang op de mediapresentatie van haar vijftiende boek Nederwonderland op 1 mei 2018 in het Lulu Theehuis, Den Haag

Zeer gerespecteerde heer professor Brinkhorst en mevrouw Brinkhorst,

highly respected Ms. Sun of the China Cultural Centre The Haque,

– zeer gerespecteerde heer drs. Balk, echtgenoot van mijn taalkundige verlichter wijlen professor Frida Balk-Smit Duyzentkunst,

– mijn lieve buren en tevens een voorbeeld voor allen die in staat zijn om de Nederlandse cultuur en traditie in ere te houden en die het ook daadwerkelijk doen – mevrouw en heer Van Voorst tot Voorst,

– our precious guest from afar Mr. Ren Yan, correspondent of the Chinese newspaper Renmin Ribao, who comes from two foreign countries, first from China and then from Belgium, where the European office of the newspaper is stationed,

– hooggeachte vertegenwoordigers van de Vereniging Nederland China heer Oey Toen Ping en heer Robbert Coops die tevens een van de redacteuren van Nederwonderland is,

– hooggeachte heer Theo Oskam, mede-uitgever van mijn vorige boek Chineeslekker, hooggeachte alle gasten en journalisten,

– mijn lieve Laura Emmen, die Nederwonderland prachtig heeft geillustreerd,

– mijn dierbare redacteuren Ewald Krijnen en Jan Vanhaelen die 24 uur per dag paraat staan mijn taalfouten eruit te halen, en tevens heer Godfried Custers en mevrouw Marion Cleyne,

– hooggeachte dames en heren en mensen van de media,

– van harte welkom op de mediapresentatie van mijn vijftiende boek Nederwonderland.

In het Nederlands zeggen we: Zaken gaan voor het meisje. Zoiets als eerst werken en dan plezier hebben. Vandaag doen wij het andersom. Voordat wij met het officiele gedeelte van de presentatie beginnen, gaan wij eerst genieten van de beeldschone muziek van de componist en pianist Henk Wieman en de violiste Christina Constantinescu. Het stuk dat ze gaan spelen heet Italian Journey. Een applaus voor dit duo.

Koop Nederwonderland of andere boeken van Lulu Wang >>> >>